ค้นหา โรงงาน กรดเกลือ ค้นพบ 10 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน กรดเกลือ 10 โรงงาน

1 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์เคมี(EPICHLOROHYDRIN,ก็าซคลอรีน,โซดาไฟ, กรดเกลือ)

ที่อยู่ 3 G-2 ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000 ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง

Tagged as:กรดเกลือก็าซคลอรีนผลิตภัณฑ์เคมีโซดาไฟห้วยโป่งเมืองระยอง

2 บริษัท โรงงานซุปพีเรียเคมีกัลส์ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น โชดาไฟชนิดน้ำ กรดเกลือ

ที่อยู่ 27/6 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี

Tagged as:กรดเกลือผลิตเคมีภัณฑ์เช่นโชดาไฟชนิดน้ำคลองหนึ่งคลองหลวง

3 บริษัท พรภพเคมีคอล (2007)จำกัด แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ เช่น โซดาไฟ คลอรีน กรดเกลือ แคลเซียมไฮโปรคลอไรท์ เป็นต้น , เก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก เคมีภัณฑ์

ที่อยู่ 21/1 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:กรดเกลือคลอรีนคัดเลือกลำเลียงเก็บรักษาเคมีภัณฑ์เช่นเป็นต้นแคลเซียมไฮโปรคลอไรท์แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์โซดาไฟบางจากพระประแดง

4 บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ โซดาไฟ กรดเกลือ คลอรีนเหลว , โซเดียมไฮโปคลอไรด์

ที่อยู่ 403 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:กรดเกลือคลอรีนเหลวผลิตเคมีภัณฑ์โซดาไฟโซเดียมไฮโปคลอไรด์แพรกษาเมืองสมุทรปราการ

5 บริษัท ลัญจนา จำกัด เก็บ ถ่ายเทเคมีภัณฑ์ กรดเกลือ โซดาไฟน้ำ คลอรีนน้ำ อื่นๆ

ที่อยู่ สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:กรดเกลือคลอรีนน้ำถ่ายเทเคมีภัณฑ์อื่นๆเก็บโซดาไฟน้ำแพรกษาเมืองสมุทรปราการ

6 บริษัท บี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์(โซดาไฟ,กรดเกลือ,โซเดียมไฮโปรคลอไรท์)

ที่อยู่ 650 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:กรดเกลือแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์โซดาไฟโซเดียมไฮโปรคลอไรท์แพรกษาเมืองสมุทรปราการ

7 บริษัท สยามอ๊อกซิเดนทอล อิเลคโตรเคมีคอล จำกัด เคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ,กรดเกลือ,คลอรีนเหลว)

ที่อยู่ 403 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tagged as:กรดเกลือคลอรีนเหลวเคมีภัณฑ์โซดาไฟแพรกษาเมืองสมุทรปราการ

8 บริษัท ราชาชูรส จำกัด ผลิตโซดาไฟ , กรดเกลือ

ที่อยู่ 15 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี

Tagged as:กรดเกลือผลิตโซดาไฟท่าผาบ้านโป่ง

9 บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) คลอรีนเหลว กรดเกลือ โซเดียมไฮโปรคลอไรท์

ที่อยู่ 85 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:(โซดาไฟ)กรดเกลือคลอรีนเหลวผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮโปรคลอไรท์บางโทรัดเมืองสมุทรสาคร

10 บริษัท นำโชคมาร์เก็ตติ้ง จำกัด แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ เช่น โซดาไฟ กรดเกลือ

ที่อยู่ 35/137 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tagged as:กรดเกลือเช่นแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์โซดาไฟบางน้ำจืดเมืองสมุทรสาคร