ค้นหา โรงงาน เพชรบุรี ค้นพบ 682 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน เพชรบุรี 682 โรงงาน

1 โรงสีสุขแสงกสิกร สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 24 เกวียน/ปี)

ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 3 บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียน/ปี)บางจากเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเพชรบุรี ฆ่าสัตว์ สุกร , โค

ที่อยู่ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ฆ่าสัตว์สุกรท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

3 นางอารมณ์ รุนเมือง ทำประตู-หน้าต่างเหล็ก

ที่อยู่ 147/14 มาตยาวงศ์ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ทำประตู-หน้าต่างเหล็กท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

4 นายสำอาง จันตนา ซ่อมเครื่องสูบน้ำ

ที่อยู่ 95 พงษ์สุริยา ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ซ่อมเครื่องสูบน้ำท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

5 นายยิ้ม รุ่งเพียร สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านข้าว 5 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ 57 หมู่ที่ 7 บางจาน-เพชรบุรี บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:(กำลังสีสูงสุดของร้านข้าวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเกวียน/วัน)บางจานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

6 มานะศิลป์ ทำท่อไอเสียรถยนต์

ที่อยู่ 87/18-19 หมู่ที่ 1 เพชรเกษม ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ทำท่อไอเสียรถยนต์ไร่ส้มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

7 บำรุงยนต์ กลึง , เชื่อมโลหะ ซ่อมรถยนต์ , ทำอุปกรณ์รถยนต์

ที่อยู่ 207/10-11 หมู่ที่ 1 เพชรเกษม ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:กลึงซ่อมรถยนต์ทำอุปกรณ์รถยนต์เชื่อมโลหะไร่ส้มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

8 อู่ทวีผล เคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 49 หมู่ที่ 3 เพชรเกษม ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:เคาะพ่นสีรถยนต์ไร่ส้มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

9 พานทอง ทำผลไม้กวน , ขนมต่าง�เช่นขนมผิง

ที่อยู่ 15 3�เจตน์จำลอง บริพัตร ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ขนมต่าง�เช่นขนมผิงทำผลไม้กวนท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

10 เหรียญชัย ทำก๋วยเตี๋ยว

ที่อยู่ 9 5 โพธิ์การ้อง ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ทำก๋วยเตี๋ยวท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

11 ส.ศักดิ์เจริญ ทำคอนกรีตบล๊อค

ที่อยู่ ราชดำริห์ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ทำคอนกรีตบล๊อคท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

12 บริษัท เค.เอส.เพชรบุรีห้องเย็น จำกัด ห้องเย็นเก็บอาหาร

ที่อยู่ 25 โพธิ์การ้อง ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ห้องเย็นเก็บอาหารท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

13 น.ส.เสริมสุข รุ่งรังษี กวนกะละแม ขนมผิง

ที่อยู่ 2230 หมู่ที่ 8 คีรัฐยา ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:กวนกะละแมขนมผิงธงชัยเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

14 ร้านกิ่งกนกขนมไทย ผลิตขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง

ที่อยู่ 301 หมู่ที่ 2 เพชรบุรี-บ้านแหลม หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ผลิตขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้งหนองโสนเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

15 เทอดไทยรวมช่าง กลึงโลหะ , ซ่อมเครื่องยนต์

ที่อยู่ 31/1 หมู่ที่ 3 เพชรเกษม ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:กลึงโลหะซ่อมเครื่องยนต์ไร่ส้มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

16 สำราญทรัพย์ 2 ทำขนมอบแห้ง

ที่อยู่ 10 บริพัตร ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ทำขนมอบแห้งท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

17 นายปัญญา ศรีพงศ์ กลึง-เชื่อมโลหะ

ที่อยู่ 340/1 มาตยาวงษ์ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:กลึง-เชื่อมโลหะท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

18 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลภิงคารวัฒน์ ผลิตเครื่องสีข้าว เครื่องนวดข้าว รถไถนา เครื่องสูบน้ำ

ที่อยู่ 319 พานิชเจริญ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ผลิตเครื่องสีข้าวรถไถนาเครื่องนวดข้าวเครื่องสูบน้ำท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

19 บางจานค้าไม้ ไสไม้ , ซอยไม้

ที่อยู่ 118 หมู่ที่ 9 บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ซอยไม้ไสไม้บางจานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี

20 เฟื้อไพศาลพานิช สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 - ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียน/วัน)ธงชัยเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี