ค้นหา โรงงาน อุดรธานี ค้นพบ 4,056 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน อุดรธานี 4,056 โรงงาน

2641 นายเมฆ ดาวทอง สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2642 ไฮ้วัฒนาการช่าง ทำวงกบ บานประตู - หน้าต่าง กะบะรถส้ามล้อ รถเข็นน้ำ , เครื่องเรือนจากไม้

ที่อยู่ 401 หมู่ที่ 9 บ้านคลองเจริญ ประชารักษา บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กะบะรถส้ามล้อทำวงกบบานประตูรถเข็นน้ำหน้าต่างเครื่องเรือนจากไม้บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2643 เลิศชัยวัสดุภัณฑ์ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อก ท่อ

ที่อยู่ 67 หมู่ที่ 4 บ้านถ่อน อุดร-กุดจับ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:คอนกรีตบล๊อกทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่นบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2644 บ้านถ่อนการช่าง ซ่อมเครื่องอัดซีเมนต์บล๊อก

ที่อยู่ 202/1 หมู่ที่ 9 พรมรักษ์ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ซ่อมเครื่องอัดซีเมนต์บล๊อกบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2645 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรเอกพาณิชย์ การสร้างประกอบหรือดัดแปลงเปลี่ยนแปลงสภาพรถจักรยานยนต์หรือสามล้อม , การชุบโลหะชิ้นส่วนรถจักรยายยนต์สามล้อ

ที่อยู่ 399 หมู่ที่ 4 อุดรธานี - กุดจับ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:การชุบโลหะชิ้นส่วนรถจักรยายยนต์สามล้อการสร้างประกอบหรือดัดแปลงเปลี่ยนแปลงสภาพรถจักรยานยนต์หรือสามล้อมบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2646 มิตรรุ่งเรือง ทำกะบะจัรกยานสามล้อจากไม้

ที่อยู่ 536 หมู่ที่ 4 บ้านถ่อน บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำกะบะจัรกยานสามล้อจากไม้บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2647 นายสุข จำปาน้อย สีข้าว

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮาว เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:สีข้าวเชียงพิณเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2648 นายหลวง โสภาบุตร สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮาว เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนเชียงพิณเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2649 นายทองแดง โสภัย สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโอน เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนเชียงพิณเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2650 สมใจหมาย สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาเหล่า สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนสามพร้าวเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2651 ชัยสิทธิ์ ทำมันเส้น

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านดงมะกรุด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำมันเส้นหนองไฮเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2652 โรงฟอกย้อมเอกชัย ฟอก ซัก อบ รีด เสื้อผ้า , เครื่องนุ่งห่ม

ที่อยู่ 119 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสำราญ บ้านนิคม2-หนองไฮ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าหนองไฮเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2653 นายปาน พิจารณ์ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 6 บ้านนาคำหลวง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนนาข่าเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2654 โรงสีโนนภูทอง สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน

ที่อยู่ 107 หมู่ที่ 3 บ้านคำกลิ้ง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนบ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2655 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดรเจ็กง้วน สีข้าว

ที่อยู่ 493 หมู่ที่ 4 อุดร-ขอนแก่น บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:สีข้าวบ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2656 จรูญวัสดุภัณฑ์ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ที่อยู่ 324/1 หมู่ที่ 4 บ้านดงเค็ง อุดร-ขอนแก่น บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตบ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2657 นายสงคราม เสนาโยธี สีข้าว

ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านช้าง นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:สีข้าวนาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2658 อดิศักดิ์ สีข้าว กำลังสีสุงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหิน นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสุงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนนาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2659 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ อุษาอาหารเจ ทำผลิตภัณฑ์จากงาดำ

ที่อยู่ 55/3 หมู่ที่ 2 นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์จากงาดำนาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2660 บริษัท เอกอิทธิ พลาสท์ จำกัด ผลิตขวดพลาสติก , ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่อยู่ 100/1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ผลิตขวดพลาสติกผลิตภัณฑ์พลาสติกนาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี