ค้นหา โรงงาน อุดรธานี ค้นพบ 4,056 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน อุดรธานี 4,056 โรงงาน

2361 ทรัพย์ทวีคูณ สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 9 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเกวียนโนนสูงเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2362 นายสมชาย สุกุมาลย์ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองนาเจริญ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนโนนสูงเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2363 ยิ่งสมบูรณ์ คัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มิใช่วัตถุอัตรายหรือมีพิษ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษกระดาษเก่า, หนังสือเก่า, เหล้ก, ขวด, ทองเหลือง, ทองแดง,อลูมิเนียม

ที่อยู่ 36/4 หมู่ที่ 3 บ้านชัยพร มิตรภาพ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มิใช่วัตถุอัตรายหรือมีพิษทองเหลืองทองแดงหนังสือเก่าอลูมิเนียมเช่นเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เศษกระดาษเก่าเหล้กโนนสูงเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2364 บริษัท ศิริวัฒนาเลิศ(1993) จำกัด ทำที่นอน ผ้าห่ม ซับในเสื้อกันหนาวจากเส้นใยโพลิสเตอร์

ที่อยู่ 180 หมู่ที่ 11 บ้านท่าตูม อุดร-หนองคาย(กม.1) หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ซับในเสื้อกันหนาวจากเส้นใยโพลิสเตอร์ทำที่นอนผ้าห่มหมูม่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2365 นิมิตรเจริญทรัพย์ ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 218/2 หมู่ที่ 9 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์หมูม่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2366 เกศรินทร์การ์เมนท์ ตัดเย็บเสื้อผ้า

ที่อยู่ 234 หมู่ที่ 11 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ตัดเย็บเสื้อผ้าเชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2367 บอสเฟอร์นิเจอร์ ทำวงกบประตู หน้าต่าง , เครื่องเรือนจากไม้

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านป่อง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำวงกบประตูหน้าต่างเครื่องเรือนจากไม้เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2368 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทัศน์การเกษตร ทำปุ๋ยอินทรีย์ , ปุ๋ยเคมี

ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 3 บ้านอีหลุ่ง เชียงยืน-บ้านอีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีเชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2369 ทัพเจริญวัสดุก่อสร้าง ทำผลิตภัณพ์คอนกรีต

ที่อยู่ 90 หมู่ที่ 4 อุดร-เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำผลิตภัณพ์คอนกรีตเชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2370 เข็มทองการช่าง ซ่อมเครื่องยนต์ - ช่วงล่าง

ที่อยู่ 175 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเป็ด อุดร-เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ช่วงล่างซ่อมเครื่องยนต์เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2371 วิศิษฎ์ การเก็บรักษา , ลำเลียงเมล็ดพืชในโกดัง

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 อุดร-สกลนคร หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:การเก็บรักษาลำเลียงเมล็ดพืชในโกดังหนองนาคำเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2372 บริษัท โรงสีไฟอุดรชัยวัฒนา (1994) จำกัด สีข้าว

ที่อยู่ 252 บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 14 นิตโย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:สีข้าวหนองนาคำเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2373 นายประเสริฐ สถิตธรรมนิตย์ ทำมันเม็ดอัดแข็ง

ที่อยู่ 82 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านดอนหัน อุดร-สกล หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำมันเม็ดอัดแข็งหนองนาคำเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2374 บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

ที่อยู่ 161 หมู่ที่ 4 อุดรธานี-หนองแสง นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงนาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2375 นางทองจันทร์ สมอ่อน สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 8 บ้านโนนงาม บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนบ้านขาวเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2376 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรการทอ ทอแถบยางยืด

ที่อยู่ 273-274 หมู่ที่ 14 เชิดทอง นิตโย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทอแถบยางยืดหนองบัวเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2377 อุ่นการช่าง ทำชิ้นส่วนเครื่องเรือน , เครื่องเรือนจากไม้

ที่อยู่ 97 หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำชิ้นส่วนเครื่องเรือนเครื่องเรือนจากไม้หนองบัวเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2378 สงวนชัยการช่าง ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสา ท่อระบายน้ำ โอ่งคอนกรีต , คอนกรีตบล๊อก

ที่อยู่ 399 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตุ 2 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:คอนกรีตบล๊อกทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตท่อระบายน้ำเช่นโอ่งคอนกรีตหนองบัวเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2379 ไทยสยาม ผลิตเสาคอนกรีต อิฐบล๊อก แม่พิมพ์ ท่อ , เสาคอนกรีต

ที่อยู่ 419 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตุ นิตโย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ผลิตเสาคอนกรีตอิฐบล๊อกเสาคอนกรีตแม่พิมพ์หนองบัวเมืองอุดรธานีอุดรธานี

2380 นัฐกฤษณ์อัลลอย ตกแต่ง , ติดตั้งประตูอัลลอย

ที่อยู่ 173/1 หมู่ที่ 10 บ้านโนนขมิ้น อุดร-สกลนคร หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ตกแต่งติดตั้งประตูอัลลอยหนองบัวเมืองอุดรธานีอุดรธานี