ค้นหา โรงงาน สมุทรปราการ ค้นพบ 7,576 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน สมุทรปราการ 7,576 โรงงาน

1 บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด ปั๊มชิ้นส่วน ทำท่อไอเสียรถยนต์ รวมทั้งผลิต, ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์

ที่อยู่ 61/2 หมู่ที่ 1 บางนา-ตราด กม.21 ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ทำท่อไอเสียรถยนต์ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มชิ้นส่วนรวมทั้งผลิตศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ

2 บริษัท เอ.ฮูเบลไมเยอร์ จิวเวอร์รี่ จำกัด เครื่องประดับเทียม

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 2 สุวรรณภูมิ 5 ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:เครื่องประดับเทียมศรีษะจรเข้น้อยบางเสาธงสมุทรปราการ

3 บริษัท ข้าวสุวรรณภูมิ จำกัด ขัดข้าว (ปรับปรุงข้าว)

ที่อยู่ 1/2 หมู่ที่ 6 วัดศรีวารีน้อย ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ขัดข้าวปรับปรุงข้าวศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ

4 บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด หลอม ผสม , รีด ทำเม็ดพลาสติกเกรดเอ , เกรดบี

ที่อยู่ 50/1,50/18 หมู่ที่ 1 บางนา-ตราด ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ทำเม็ดพลาสติกเกรดเอหลอมเกรดบีศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ

5 บริษัท คอนิเมก จำกัด ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวด ฝา หลอด

ที่อยู่ 40 หมู่ที่ 12 สหมิตร 2 สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกหลอดเช่นศรีษะจรเข้น้อยบางเสาธงสมุทรปราการ

6 บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่ 6/2 หมู่ที่ 1 สุวรรณ 5 ลาดกระบัง ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จศรีษะจรเข้น้อยบางเสาธงสมุทรปราการ

7 บริษัท อาร์.จี.ซี.รีไซเคิ้ล จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แฃ้วที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม เศษโลหะต่าง บด-แยก แผ่น

ที่อยู่ 50/8 หมู่ที่ 1 บางนา-ตราด กม.22 ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แฃ้วที่ไม่เป็นอันตรายบด-แยกเช่นเศษกระดาษเศษพลาสติกเศษอลูมิเนียมเศษเหล็กเศษโลหะต่างแผ่นศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ

8 บริษัท ไทยทาร์โก้ จำกัด ทำของเด็กเล่น เครื่องใช้, เครื่องเรือนจากไม้

ที่อยู่ 34 หมู่ที่ 12 สหมิตร 2 หลวงแพ่ง ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ทำของเด็กเล่นเครื่องเรือนจากไม้เครื่องใช้ศรีษะจรเข้น้อยบางเสาธงสมุทรปราการ

9 บริษัท สยามแซ็กเซิล จำกัด ผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์นั่ง , รถยนต์โดยสาร

ที่อยู่ 61/1 หมู่ที่ 1 บางนา-ตราด ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์นั่งรถยนต์โดยสารศรีษะจรเข้น้อยบางเสาธงสมุทรปราการ

10 บริษัท สยามฟู้ด จำกัด กะเทาะเปลือกเมล็ดพืช�เช่น�ถั่วเขียว�ถั่ว�งา

ที่อยู่ 15/2 หมู่ที่ 6 วัดศรีวารีน้อย บางนา-ตราด ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:กะเทาะเปลือกเมล็ดพืช�เช่น�ถั่วเขียว�ถั่ว�งาศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ

11 บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด ผลิตกระดาษรังผึ้ง, แผ่นรองรับสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

ที่อยู่ 50/30 หมู่ที่ 1 บางนา-ตราด กม.22 ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:กล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดผลิตกระดาษรังผึ้งแผ่นรองรับสินค้าศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ

12 บริษัท สยามโปรแพค จำกัด ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก , ผลิตภัณฑ์การบรรจุหีบห่อ

ที่อยู่ 51/1 หมู่ที่ 1 บางนา-ตราด กม.22 ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกผลิตภัณฑ์การบรรจุหีบห่อศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ

13 บริษัท เพียรเจริญพลาสติก จำกัด ผลิตเครื่องใช้พลาสติก

ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 3 บางนา-ตราด ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ผลิตเครื่องใช้พลาสติกศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ

14 บริษัท กุลสาคร จำกัด ทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่า

ที่อยู่ 136 หมู่ที่ 6 วัดศรีวารีน้อย ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่าศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ

15 บริษัท สหเพชรฟู้ดส์ แมชินเนอรี่ จำกัด ซ่อมสร้างเครื่องปิดฝากระป๋อง , ชิ้นส่วนเครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่ 102 หมู่ที่ 8 วัดเสาธงกลาง บางนา-ตราด ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ชิ้นส่วนเครื่องจักรทุกชนิดซ่อมสร้างเครื่องปิดฝากระป๋องศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ

16 บริษัท สยามกลการและนิสสัน จำกัด ประกอบประตู ฝากระโปรง , ถังน้ำมันรถยนต์

ที่อยู่ 75 หมู่ที่ 2 สยามกลการ บางนา-ตราด ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ถังน้ำมันรถยนต์ประกอบประตูฝากระโปรงศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ

17 บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด ซ่อม, เคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 54 บางนา-ตราด กม.22 ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์ศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ

18 มั่นคงรีไซเคิล คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย , การบดย่อยเศษพลาสติก

ที่อยู่ 899/29 หมู่ที่ 1 ไทยประกัน ซอย 3 เทพารักษ์ กม.22 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:การบดย่อยเศษพลาสติกคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางเสาธงบางเสาธงสมุทรปราการ

19 บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด ซ่อมเครื่องจักรกลหนัก�เช่น�รถแทรคเตอร์,รถยก

ที่อยู่ 54 หมู่ที่ 2 พรประภา บางนา-ตราด�กม.22 ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ซ่อมเครื่องจักรกลหนัก�เช่น�รถแทรคเตอร์รถยกศรีษะจรเข้น้อยบางเสาธงสมุทรปราการ

20 บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานยนต์

ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 6 วัดศรีวารีน้อย-ลาดกระบัง ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tagged as:ซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานยนต์ศรีษะจรเข้ใหญ่บางเสาธงสมุทรปราการ