ค้นหา โรงงาน ระยอง ค้นพบ 2,161 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ระยอง 2,161 โรงงาน

1281 โรงเลื่อยไม้ยางพาราหนองละลอก แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย

ที่อยู่ 104/3 หมู่ที่ 4 - หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายหนองละลอกบ้านค่ายระยอง

1282 บริษัท สตาร์ พลัส เคมีคอล จำกัด ผลิตกาวเคมี

ที่อยู่ 335 หมู่ที่ 10 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:ผลิตกาวเคมีหนองละลอกบ้านค่ายระยอง

1283 บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ผลิตเครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า

ที่อยู่ 169/1 หมู่ที่ 3 ระยองที่ดินอุตสาหกรรม หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:ผลิตเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าหนองละลอกบ้านค่ายระยอง

1284 บริษัท ที.ไอ.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตโคมไฟฟ้า , กระจกมองข้างสำหรับรถยนต์

ที่อยู่ 119 หมู่ที่ 3 ระยองที่ดินอุตสาหกรรม หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:กระจกมองข้างสำหรับรถยนต์ผลิตโคมไฟฟ้าหนองละลอกบ้านค่ายระยอง

1285 บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด เผาขยะติดเชื้อ, ขยะมูลฝอยทั่วไป

ที่อยู่ 24/3 หมู่ที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 3143 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:ขยะมูลฝอยทั่วไปเผาขยะติดเชื้อหนองละลอกบ้านค่ายระยอง

1286 นายบุญส่ง โสวิภา สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านค่าย-ระยอง หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนหนองตะพานบ้านค่ายระยอง

1287 นายกุล สำเร็จกิจ สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ

ที่อยู่ ตาขัน บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำตาขันบ้านค่ายระยอง

1288 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านค่ายเข็มคอนกรีตและบริการ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็ม

ที่อยู่ 3/1 หมู่ที่ 2 บ้านค่าย-บ้านบึง บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:ผลิตภัณฑ์คอนกรีตพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเช่นเสาเข็มบางบุตรบ้านค่ายระยอง

1289 บริษัท ฟู่ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิต-จำหน่าย�แผ่นหินเจียร�แผ่นหินขัด�ไฟเบอร์ตัดเหล็ก

ที่อยู่ 26/4 หมู่ที่ 1 สายบ้านบึง-ระยอง บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:ผลิต-จำหน่าย�แผ่นหินเจียร�แผ่นหินขัด�ไฟเบอร์ตัดเหล็กบางบุตรบ้านค่ายระยอง

1290 บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตถุงน่อง, ถุงเท้า

ที่อยู่ 92 หมู่ที่ 5 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:ถุงเท้าผลิตถุงน่องหนองบัวบ้านค่ายระยอง

1291 บริษัท ไทย กอริลล่า พัลพ จำกัด ทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น

ที่อยู่ 66/21 หมู่ที่ 3 บ้านค่าย-บ้านบึง หนองบัว บ้านค่าย ระยอง

Tagged as:ทำเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่นหนองบัวบ้านค่ายระยอง

1292 บริษัท เจนเนอรัล โปรดักท์ จำกัด ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์�เช่น�ถุงกระดาษ�ถุงพลาสติก

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข�3138 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์�เช่น�ถุงกระดาษ�ถุงพลาสติกหนองบัวบ้านค่ายระยอง

1293 บริษัท รวมเศษ จำกัด ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม�, เหล็กข้ออ้อย (จำนวน�1�สายการผลิต)

ที่อยู่ 86 หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข�3138 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:จำนวน�1�สายการผลิตผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม�เหล็กข้ออ้อยหนองบัวบ้านค่ายระยอง

1294 บริษัท เอส ที อินดัสเตรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย

ที่อยู่ 35/2 หมู่ที่ 3 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่เป็นอันตรายหรือวัสดุที่ใช้แล้วหนองบัวบ้านค่ายระยอง

1295 ธ.ทวีทรัพย์ สีข้าว

ที่อยู่ ชากบก บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:สีข้าวชากบกบ้านค่ายระยอง

1296 ซีแพคปลวกแดง ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่ บริษัท บ้านบึงวัตถุก่อสร้าง จำกัด หมู่ที่ 6 ทางหลวงสาย 3191 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปลวกแดงปลวกแดงระยอง

1297 บริษัท ไทยอาซาคาวา จำกัด ผลิตภัณฑ์โลหะ (FASTENER)

ที่อยู่ 31 หมู่ที่ 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ผลิตภัณฑ์โลหะปลวกแดงปลวกแดงระยอง

1298 โรงสีเชิงเนิน สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ 31/1 หมู่ที่ 5 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเกวียนหนองละลอกบ้านค่ายระยอง

1299 ร้านโพธิ์สุวรรณ คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

ที่อยู่ หมู่ที่ 9 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายหนองละลอกบ้านค่ายระยอง

1300 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งระยอง จำกัด ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้ 180 ตันต่อวัน , น้ำดื่ม

ที่อยู่ 44/9 หมู่ที่ 2 ระยอง-บ้านค่าย หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง 21120

Tagged as:ตันต่อวันน้ำดื่มผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กหนองตะพานบ้านค่ายระยอง