ค้นหา โรงงาน พิจิตร ค้นพบ 711 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน พิจิตร 711 โรงงาน

1 ข้าวเกรียบบุญมี การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นชิ้น เช่น ข้าวเกรียบกุ้ง ฯลฯ

ที่อยู่ 4/8 หมู่ที่ 1 พิจิตร - กำแพงเพชร บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 66140

Tagged as:การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นชิ้นข้าวเกรียบกุ้งเช่นบึงบัววชิรบารมีพิจิตร

2 นายพวย ทองเต่าหมก สีข้าว

ที่อยู่ หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 66220

Tagged as:สีข้าวหนองหลุมวชิรบารมีพิจิตร

3 โรงสีแสงแก้วพานิช สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 6 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 66220

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเกวียนหนองหลุมวชิรบารมีพิจิตร

4 นายสมบูรณ์ จันทร์หลง ซ่อมอุปกรณ์การเกษตร

ที่อยู่ ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

Tagged as:ซ่อมอุปกรณ์การเกษตรดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้างพิจิตร

5 เจริญเบเกอรี่ ทำขนมปัง

ที่อยู่ 364-365 ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110

Tagged as:ทำขนมปังตะพานหินตะพานหินพิจิตร

6 วงษ์เหวัญดีเซล เช็คปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง และเช็คหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่ 326/1 ชมฐีระเวชเหนือ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110

Tagged as:เช็คปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและเช็คหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงตะพานหินตะพานหินพิจิตร

7 บริษัท เกษตรอินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่อน คัดแยก คุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดัง

ที่อยู่ 394/2 หมู่ที่ 3 พิจิตร - ตะพานหิน ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 66110

Tagged as:คัดแยกคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมร่อนและเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังห้วยเกตุตะพานหินพิจิตร

8 นายแถม กันจร สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 30 เกวียน/วัน

ที่อยู่ 35 หมู่ที่ 2 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 66110

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนห้วยเกตุตะพานหินพิจิตร

9 โรงอิฐโชคอำนวย ผลิตอิฐดินเผา

ที่อยู่ 147 หมู่ที่ 8 ตะพานหิน-วังสำโรง ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 66110

Tagged as:ผลิตอิฐดินเผาห้วยเกตุตะพานหินพิจิตร

10 นายแนบ ประสงค์ทรัพย์ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าแดง หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 66110

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนหนองพยอมตะพานหินพิจิตร

11 นางสาวกิมลี้ เมืองงิ้วราย การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ เสา อิฐบล๊อค โอ่ง

ที่อยู่ 18 หมู่ที่ 6 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 66110

Tagged as:การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล๊อคเช่นโอ่งวังสำโรงตะพานหินพิจิตร

12 บริษัท สยามธัญรักษ์ ไซโล จำกัด เก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรในไซโลระบบควบคุมบรรยากาศ

ที่อยู่ 25/3 หมู่ที่ 3 บางมูลนาก-ตะพานหิน หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 66120

Tagged as:เก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรในไซโลระบบควบคุมบรรยากาศหอไกรบางมูลนากพิจิตร

13 นายพยนต์ กสัยประเสริฐ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม เช่น เสา ท่อ วงบ่อ

ที่อยู่ หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 66120

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมวงบ่อเช่นหอไกรบางมูลนากพิจิตร

14 กรุงเทพการช่าง ทำโครงหลังคารถยนต์

ที่อยู่ หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 66120

Tagged as:ทำโครงหลังคารถยนต์หอไกรบางมูลนากพิจิตร

15 อำนวยการช่าง ซ่อมรถจักรยานยนต์

ที่อยู่ 1/96 หมู่ที่ 9 บางมูลนาก-โพทะเล หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 66120

Tagged as:ซ่อมรถจักรยานยนต์หอไกรบางมูลนากพิจิตร

16 สินทวี ทำเครื่องดื่มจากผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึกฯ

ที่อยู่ เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 66120

Tagged as:ทำเครื่องดื่มจากผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึกฯเนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร

17 บริษัท พิจิตรอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตแปรงถ่านและชิ้นส่วนคาร์บอน�เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอะไหล่ข

ที่อยู่ 141/17 หมู่ที่ 11 ร่วมจิตบันดาล เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 66120

Tagged as:ผลิตแปรงถ่านและชิ้นส่วนคาร์บอน�เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอะไหล่ขเนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร

18 อรุณเจริญคาร์แคร์ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 5/3 หมู่ที่ 3 บางมูลนาก-ชุมแสง เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 66120

Tagged as:ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร

19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญกนกธัญญา สีข้าว (ขยายกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 80 เกวียน/วัน) และอบข้าวสาร

ที่อยู่ 35 หมู่ที่ 11 บางมูลนาก-วังงิ้ว วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 66210

Tagged as:ขยายกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวเพิ่มขึ้นเป็นสีข้าวเกวียนและอบข้าวสารวังตะกูบางมูลนากพิจิตร

20 สมชายการช่าง ซ่อมอุปกรณ์การเกษตร

ที่อยู่ 550/10 หมู่ที่ 3 โพทะเล โพทะเล พิจิตร 66130

Tagged as:ซ่อมอุปกรณ์การเกษตรโพทะเลโพทะเลพิจิตร