ค้นหา โรงงาน นนทบุรี ค้นพบ 2,121 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน นนทบุรี 2,121 โรงงาน

941 ภัทรพร กรุ๊ป รับจ้างฉีดพลาสติก ทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือนจากพลาสติก เช่น กันสาดพลาสติก จานพลาสติก ชั้นพลาสติก

ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:กันสาดพลาสติกจานพลาสติกชั้นพลาสติกทำเครื่องมือรับจ้างฉีดพลาสติกเครื่องเรือนจากพลาสติกเครื่องใช้เช่นละหารบางบัวทองนนทบุรี

942 บริษัท จี.จี.เมทัล เวิร์คส์ จำกัด รับแปรรูปโลหะ เช่น การตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะ

ที่อยู่ 42/1 หมู่ที่ 8 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:การตัดรับแปรรูปโลหะเจาะเชื่อมโลหะเช่นละหารบางบัวทองนนทบุรี

943 บริษัท สี่มิตร เอสเตท จำกัด รับจ้างกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 333/17 หมู่ที่ 9 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:คว้านรับจ้างกลึงหรือเชื่อมโลหะทั่วไปเจาะเจียนละหารบางบัวทองนนทบุรี

944 นายพิรุณ สุวรรณโยธิน ทำตู้สวิทซ์บอร์ด, อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 สาย 345 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ทำตู้สวิทซ์บอร์ดอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าละหารบางบัวทองนนทบุรี

945 บริษัท ไวต้า เอ็มเท็ค จำกัด บริการ ดัดแปลงเครื่องจักร,ชิ้นส่วนอุปกรณ์ฯ

ที่อยู่ 41/102 โครงการเจ้าพระยาแลนด์แอนด์แฟคตอรี หมู่ที่ 4 บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ชิ้นส่วนอุปกรณ์ฯดัดแปลงเครื่องจักรบริการบางบัวทองบางบัวทองนนทบุรี

946 บางบัวทองห้องเย็น ทำห้องเย็นสำหรับแช่แข็งสัตว์น้ำทะเล

ที่อยู่ 1/3 หมู่ที่ 1 ปู่เทพ-ปู่จันทร์ บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ทำห้องเย็นสำหรับแช่แข็งสัตว์น้ำทะเลบางบัวทองบางบัวทองนนทบุรี

947 บริษัท ยูไนเต็ด แพคเกจจิ้ง โปรดักส์ จำกัด ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถ้วยพลาสติก ถาดพลาสติก

ที่อยู่ 48/85 หมู่ที่ 2 เทศบาล 2 (ดวงทอง) บางกรวย-ไทรน้อย บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ถาดพลาสติกถ้วยพลาสติกทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นบางรักใหญ่บางบัวทองนนทบุรี

948 บริษัท ซิสแมค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบแผงเซลแสงอาทิตย์ , ผลิต Invertor

ที่อยู่ 48/99 หมู่ที่ 2 เทศบาล 2 บางกรวย-ไทรน้อย บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ประกอบแผงเซลแสงอาทิตย์ผลิตบางรักใหญ่บางบัวทองนนทบุรี

949 บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด ซ่อม, พ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 5 รัตนาธิเบศร์ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ซ่อมพ่นสีรถยนต์บางรักใหญ่บางบัวทองนนทบุรี

950 บริษัท แสตนดาร์ด รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางพ ื้นรองเท้า กำลังการผลิต 200,000 คู่/ปี ลูกยางขัดข้าว กำลังการผลิต 10,000 แท่ง/ปี ลูกยางกระเทาะข้าวเปลือก กำลังการผลิต 1,000 ลูก/ปี ฯลฯ

ที่อยู่ 52/4 หมู่ที่ 8 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:กำลังการผลิตทำผลิตภัณฑ์ยางยางพลูกยางกระเทาะข้าวเปลือกลูกยางขัดข้าวื้นรองเท้าเช่นแท่งละหารบางบัวทองนนทบุรี

951 นายสุรชัย สุวรรณโยธิน ปั๊มโลหะ

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 สาย 345 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ปั๊มโลหะละหารบางบัวทองนนทบุรี

952 บริษัท จักรวาลเรดิเอเตอร์ จำกัด ผลิตหม้อน้ำรถยนต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนหม้อน้ำรถยนต์

ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ผลิตหม้อน้ำรถยนต์อุปกรณ์ชิ้นส่วนหม้อน้ำรถยนต์ละหารบางบัวทองนนทบุรี

953 บริษัท เช็งฮวด แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ทำเครื่องประดับเทียม�เช่น�สร้อย�เข็มกลัด�หัวเข็มขัด

ที่อยู่ 97/3 หมู่ที่ 7 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ทำเครื่องประดับเทียม�เช่น�สร้อย�เข็มกลัด�หัวเข็มขัดละหารบางบัวทองนนทบุรี

954 บริษัท ลูกอัด และเศษเหล็กไทย จำกัด คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) เช่น กระดาษ พลาสติก , โลหะต่าง ๆ

ที่อยู่ 27/6 หมู่ที่ 9 โรงเรียนแสงประทีป ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:กระดาษคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายฉบับที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพลาสติกเช่นโลหะต่างละหารบางบัวทองนนทบุรี

955 บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ทำผลิตภัณฑ์จากยาง, พลาสติก

ที่อยู่ 75/3 หมู่ที่ 5 บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์จากยางพลาสติกบางบัวทองบางบัวทองนนทบุรี

956 บริษัท ไทยเทคโนโลยี่ อีโวลูชั่น จำกัด ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

ที่อยู่ 6/730-2 หมู่ที่ 1 บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าบางบัวทองบางบัวทองนนทบุรี

957 รุ่งเรืองสถาปัตย์ ทำวงกบ, บานประตู-หน้าต่างไม้

ที่อยู่ 83 หมู่ที่ 6 บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ทำวงกบบานประตู-หน้าต่างไม้บางรักใหญ่บางบัวทองนนทบุรี

958 ชยันต์ ทำอุปกรณ์เครื่องเรือนจากโลหะ�เช่น�กลอนประตู�บานพับ�มือจับ ลู

ที่อยู่ 123 หมู่ที่ 1 รัตนาธิเบศร์ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:ทำอุปกรณ์เครื่องเรือนจากโลหะ�เช่น�กลอนประตู�บานพับ�มือจับบางรักใหญ่บางบัวทองนนทบุรี

959 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร-คอนเว เอ็นจิเนียริ่ง รับจ้าง กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 48/106 หมู่ที่ 2 บางกรวย-ไทรน้อย บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:กลึงคว้านรับจ้างหรือเชื่อมโลหะทั่วไปเจาะเจียนบางรักใหญ่บางบัวทองนนทบุรี

960 แพลนเน็ท อควาติก อาหารเสริมสำหรับสัตว์ (พรีมิกซ์)

ที่อยู่ 12/8 หมู่ที่ 3 - บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Tagged as:พรีมิกซ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์บางคูรัดบางบัวทองนนทบุรี