ค้นหา โรงงาน นครปฐม ค้นพบ 2,835 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน นครปฐม 2,835 โรงงาน

1 นายอุดม หิรัญคงไพบูลย์ ทำถุงพลาสติกชนิดหูหิ้ว

ที่อยู่ 96/2 หมู่ที่ 4 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ทำถุงพลาสติกชนิดหูหิ้วพระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐม

2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น เค พลาสติก ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 3 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกพระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐม

3 บริษัท อีเล็คทริคส์ ซัพพลาย จำกัด ทำชิ้นส่วน , ประกอบพัดลมไอน้ำ

ที่อยู่ 18/1 หมู่ที่ 2 เพชรเกษม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ทำชิ้นส่วนประกอบพัดลมไอน้ำธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐม

4 บริษัท ริซซีม่า จำกัด ทำธูป

ที่อยู่ 27/2 หมู่ที่ 3 ตาก้อง-โกสำนัก ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ทำธูปตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐม

5 นายชม กือเย็น โรงฆ่าสัตว์

ที่อยู่ 49/2 หมู่ที่ 4 - มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:โรงฆ่าสัตว์มาบแคเมืองนครปฐมนครปฐม

6 นายประเสริฐ เจริญปัญญาวุฒิ หีบน้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะพร้าว

ที่อยู่ 19/4 หมู่ที่ 1 มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:น้ำมันมะพร้าวหีบน้ำมันพืชเช่นมาบแคเมืองนครปฐมนครปฐม

7 บริษัท โพรเทคเตอร์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารสัตว์

ที่อยู่ 127/1 หมู่ที่ 9 เศรษฐวิถี มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ผลิตอาหารสัตว์มาบแคเมืองนครปฐมนครปฐม

8 บริษัท เทลมา จำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้จากไม้

ที่อยู่ 175 หมู่ที่ 7 นครปฐม-ดอนตูม มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ผลิตเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้มาบแคเมืองนครปฐมนครปฐม

9 นางชูใจ สุขจินดา บดย่อยพลาสติก

ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 2 มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:บดย่อยพลาสติกมาบแคเมืองนครปฐมนครปฐม

10 สาธิต สอนพา ล้าง บด ย่อย พลาสติก

ที่อยู่ 53 หมู่ที่ 2 มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:พลาสติกย่อยล้างมาบแคเมืองนครปฐมนครปฐม

11 บริษัท สิริยนต์ ออโต้อินดัสตรี้ จำกัด ประกอบตัวถังรถยนต์

ที่อยู่ 159 หมู่ที่ 4 นครปฐม-ดอนตูม มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ประกอบตัวถังรถยนต์มาบแคเมืองนครปฐมนครปฐม

12 นายสุทธิวัฒน์ เวศน์ปฐม ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่

ที่อยู่ 117 วังเหนือ สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ฆ่าสัตว์ปีกเช่นสนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐม

13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล นูทริชั่นนอล ฟู้ด ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากแป้งสาลี ถั่วเหลือง ลฯล

ที่อยู่ 28/1 หมู่ที่ 5 ยิงเป้าใต้ สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ถั่วเหลืองผลิตอาหารสำเร็จรูปจากแป้งสาลีสนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐม

14 บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ผสมปุ๋ย , สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 4 สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ผสมปุ๋ยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐม

15 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด หล่อดอกยาง

ที่อยู่ 865/1 เพชรเกษม สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:หล่อดอกยางสนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐม

16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์เจริญเทรดดิ้งหาดใหญ่ ทำภาชนะใส่ผลไม้

ที่อยู่ 42 หมู่ที่ 2 เพชรเกษมตัดใหม่ สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ทำภาชนะใส่ผลไม้สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐม

17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาชัยก่อสร้าง ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ที่อยู่ 44 หมู่ที่ 4 เพชรเกษม สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐม

18 บริษัท อรุณศิลป์ไทยเซ็นเตอร์สตีล จำกัด ตัด , พับเหล็กแผ่นสำหรับใช้ในการก่อสร้าง

ที่อยู่ 1164 เพชรเกษม สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:พับเหล็กแผ่นสำหรับใช้ในการก่อสร้างสนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐม

19 โรงกลึงสหยนต์ กลึง-เชื่อมโลหะ , ซ่อมช่วงล่างรถยนต์

ที่อยู่ 352/2 หมู่ที่ 1 เพชรเกษม สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:กลึง-เชื่อมโลหะซ่อมช่วงล่างรถยนต์สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐม

20 ธวัชชัยการช่าง ซ่อม , ต่อตัวถังรถยนต์

ที่อยู่ 42 หมู่ที่ 2 เพชรเกษมตัดใหม่ สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ซ่อมต่อตัวถังรถยนต์สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐม