ค้นหา โรงงาน ชลบุรี ค้นพบ 3,802 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ชลบุรี 3,802 โรงงาน

1 บริษัท เอ็น.อี.ซี.คอนกรีตสำเร็จรูป จำกัด ผลิตคอนกรีตบล๊อค แผ่นปูทางเท้า , เพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภท เช่น เสาเข็มคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีต ท่อระบายน้ำคอนกรีต

ที่อยู่ 95 หมู่ที่ 5 แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ท่อระบายน้ำคอนกรีตผลิตคอนกรีตบล๊อคเช่นเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภทเสาเข็มคอนกรีตแผ่นปูทางเท้าแผ่นพื้นคอนกรีตแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

2 โรงกลึงเลี่ยงฮะเส็ง รับจ้างกลึงโลหะ - เชื่อมโลหะ

ที่อยู่ 297 สุขุมวิท แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:รับจ้างกลึงโลหะเชื่อมโลหะแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

3 บริษัท ตะวันออกสตีล จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะกระดาษ พลาสติก ไม้ , โลหะต่าง ๆ

ที่อยู่ 11 18 (สุขุมวิท) สุขุมวิท แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพลาสติกเฉพาะกระดาษโลหะต่างแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรบูรพา คัด แยก อัดเศษโลหะ กระดาษ พลาสติก , อื่น ๆ

ที่อยู่ 16/1 มาบมะยม แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:กระดาษพลาสติกอัดเศษโลหะอื่นแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

5 ขจรดีเซล เช็คปั้ม - หัวฉีด

ที่อยู่ 70/8 หมู่ที่ 4 สุขุมวิท แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:หัวฉีดเช็คปั้มแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

6 บริษัท สยามซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตแม่พิมพ์โลหะ, ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ที่อยู่ 6/2 18 (บางแสนล่าง) บางแสนล่าง แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ผลิตแม่พิมพ์โลหะแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

7 นายวีระชัย มหาทรัพย์ยิ่ง ต่อตัวถังรถบรรทุก

ที่อยู่ 24 หมู่ที่ 10 สุขุมวิท แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ต่อตัวถังรถบรรทุกแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

8 บริษัท นิปปอน เซมิซึ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ , ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

ที่อยู่ 7/1 3 (แสนสุข) แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

9 บริษัท ฮอสปิตอลลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

ที่อยู่ 43/3 หมู่ที่ 10 บายพาส แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ผลิตเครื่องออกกำลังกายแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

10 นางสาวพัชรา แซ่จึง บดแป้งมันสำปะหลัง

ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 9 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:บดแป้งมันสำปะหลังแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

11 จันทร์ทิพย์ ทำกล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ

ที่อยู่ 7/1 หมู่ที่ 2 แสนสุข 1 สุขุมวิท แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ทำกล้วยฉาบมันฉาบเผือกฉาบแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

12 นายเสนอ ทองหยด ทำกล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันเทศฉาบ

ที่อยู่ 7/1 หมู่ที่ 2 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ทำกล้วยฉาบมันเทศฉาบเผือกฉาบแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

13 บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ผสมแป้ง ทำน้ำซีอิ๊ว , ซอสพริกสด

ที่อยู่ 500/1 หมู่ที่ 13 อ่างศิลา-บางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ซอสพริกสดทำน้ำซีอิ๊วผสมแป้งแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

14 โรงงานน้ำปลากังวานพานิช ผลิตน้ำปลา

ที่อยู่ 283 หมู่ที่ 13 แหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ผลิตน้ำปลาแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

15 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ทำน้ำปลา

ที่อยู่ 129 บางแสนล่าง แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ทำน้ำปลาแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

16 บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ทำน้ำมันหอย

ที่อยู่ 500 หมู่ที่ 13 อ่างศิลา-บางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ทำน้ำมันหอยแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

17 โรงงานน้ำปลากังวานพานิช ผลิตน้ำปลา

ที่อยู่ 46 1 บางแสน-อ่างศิลา แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ผลิตน้ำปลาแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

18 บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ผลิตน้ำส้มสายชูกลั่น

ที่อยู่ 500/17 หมู่ที่ 13 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ผลิตน้ำส้มสายชูกลั่นแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

19 ไม้สนอบ ทำลังไม้, สิ่งรองรับสิ่งของ เช่น พาเลตไม้

ที่อยู่ บางแสนสายสี่ (เหนือ) แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ทำลังไม้พาเลตไม้สิ่งรองรับสิ่งของเช่นแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี

20 บริษัท ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง จำกัด ผลิตซีอิ้ว ซีอิ้วดำ ซีอิ้วหวาน ซอสเปรี้ยว , เต้าเจี้ยว

ที่อยู่ 500/18 หมู่ที่ 13 อ่างศิลา-บางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

Tagged as:ซอสเปรี้ยวซีอิ้วดำซีอิ้วหวานผลิตซีอิ้วเต้าเจี้ยวแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี