ค้นหา โรงงาน การทำขนมปัง หรือขนมเค็ก ค้นพบ 417 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน การทำขนมปัง หรือขนมเค็ก 417 โรงงาน

101 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทำขนมปัง ขนมเค็ก ขนมปังกรอบ , ขนมอบแห้ง

ที่อยู่ 207/3 หมู่ที่ 14 นิตโย หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ขนมปังกรอบขนมอบแห้งขนมเค็กทำขนมปังหนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

102 บริษัท เมโทร ฟู้ด (1999) จำกัด ทำขนมปัง, เกล็ดขนมปัง

ที่อยู่ 35/1 หมู่ที่ 12 - ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

Tagged as:ทำขนมปังเกล็ดขนมปังธนูอุทัยการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

103 บริษัท ซีแอนด์ ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด ผลิตขนมปัง, ขนมเค็ก

ที่อยู่ 101 หมู่ที่ 1 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

Tagged as:ขนมเค็กผลิตขนมปังพยอมวังน้อยการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

104 บริษัท เอส แอนด์ ที เยนเนอร์รัลฟู๊ด จำกัด ผลิตขนมคุกกี้

ที่อยู่ 139/485 หมู่ที่ 7 พหลโยธิน เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Tagged as:ผลิตขนมคุกกี้เชียงรากน้อยบางปะอินการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

105 บริษัท โรงงาน เอ็นพี ออโต้พาร์ท จำกัด ผลิตเบเกอร์รี่ ช็อกโกเลต , ขนมจากช็อกโกเลตสำเร็จรูปกร้อมบริโภคทันที

ที่อยู่ 90/1 หมู่ที่ 1 อยุธยา-พินทอง คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

Tagged as:ขนมจากช็อกโกเลตสำเร็จรูปกร้อมบริโภคทันทีช็อกโกเลตผลิตเบเกอร์รี่คลองสะแกนครหลวงการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

106 อู่ทองเบเกอร์รี่ (สาขา 2) ทำขนมปัง

ที่อยู่ ฑ.137/9 หมู่ที่ 8 สาย 1 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

Tagged as:ทำขนมปังหัวรอพระนครศรีอยุธยาการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

107 รุ่งเบเกอรี่ ทำขนมปัง

ที่อยู่ ฑ.138/11 หมู่ที่ 8 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

Tagged as:ทำขนมปังหัวรอพระนครศรีอยุธยาการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

108 อู่ทองเบเกอรี่ ทำขนมปัง

ที่อยู่ ฑ.137/9 หมู่ที่ 8 ป่ามะพร้าว (สาย 1) หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

Tagged as:ทำขนมปังหัวรอพระนครศรีอยุธยาการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

109 เจริญพรเบเกอรี่ ทำขนมปัง

ที่อยู่ ค.90-92-94 หมู่ที่ 3 อู่ทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

Tagged as:ทำขนมปังหอรัตนไชยพระนครศรีอยุธยาการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

110 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คานาเดียน ฟูดส์ ผลิตขนมปัง เช่น ขนมปังกรอบ ขนมปังอบแห้ง ขนมปังสอดไส้สังขยา เผือก ถั่วแดง โดนัทไส้สังขยา เผือก ถั่วแดง , ขนมปังไม่มีไส้ เช่น ขนมปังแถว

ที่อยู่ 8/19 หมู่ที่ 8 เลียบคลอง 6 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ขนมปังกรอบขนมปังสอดไส้สังขยาขนมปังอบแห้งขนมปังแถวขนมปังไม่มีไส้ถั่วแดงผลิตขนมปังเช่นเผือกโดนัทไส้สังขยาบึงคำพร้อยลำลูกกาการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

111 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนลินฟู้ดส์ ผลิต , ขายเบเกอร์รี่ หรือขนมปัง

ที่อยู่ 25/34,25/36 หมู่ที่ 12 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ขายเบเกอร์รี่ผลิตหรือขนมปังบึงคำพร้อยลำลูกกาการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

112 นางสาวสุพร ธีรธำรงธรรม ผลิตขนมปัง เค้ก, คุ๊กกี้, เบเกอรี่

ที่อยู่ 19/52 หมู่ที่ 18 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

Tagged as:คุ๊กกี้ผลิตขนมปังเค้กเบเกอรี่คูคตลำลูกกาการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

113 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารุตและขนมศิริพรรณ ผลิตข้าวเกรียบหน้าหมูยอง ข้าวตังหน้าหมูหยอง ข้าวแต๋นหน้าหมูหยอง , ขนม

ที่อยู่ 21 หมู่ที่ 17 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ข้าวตังหน้าหมูหยองข้าวแต๋นหน้าหมูหยองผลิตข้าวเกรียบหน้าหมูยองลำลูกกาลำลูกกาการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

114 แสงฟ้า ทำน้ำหวาน

ที่อยู่ 19/56-57 หมู่ที่ 4 ลำลูกกา คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

Tagged as:ทำน้ำหวานคูคตลำลูกกาการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

115 ยูเอบิสกิต ขนมปัง

ที่อยู่ 39 หมู่ที่ 1 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

Tagged as:ขนมปังคูคตลำลูกกาการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

116 บริษัท บี.เอ.เอ็ม.ฟู้ด จำกัด ผลิตขนมอบกรอบ ขนมเด็ก, ขนมขบเคี้ยว

ที่อยู่ 10/10 หมู่ที่ 6 คลองสี่ตะวันออก 29 เลียบคลองสี่ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tagged as:ขนมขบเคี้ยวขนมเด็กผลิตขนมอบกรอบคลองสี่คลองหลวงการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

117 บริษัท บี.เอ.เอ็ม.ฟู้ด จำกัด ผลิตขนมอบกรอบ ขนมเด็ก , ขนมขบเคี้ยว

ที่อยู่ 21/16 หมู่ที่ 2 วัดแสงสรรค์ คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tagged as:ขนมขบเคี้ยวขนมเด็กผลิตขนมอบกรอบคลองสองคลองหลวงการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

118 บริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัด การผลิตขนมปัง�ขนมเค็ก�คุกกี้

ที่อยู่ 9/7 หมู่ที่ 5 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tagged as:การผลิตขนมปัง�ขนมเค็ก�คุกกี้คลองหนึ่งคลองหลวงการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

119 บริษัท การ์ดิเนีย ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำขนมปัง ขนมมปังกรอบ คู้กกี้ แครกเกอร์

ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tagged as:ขนมมปังกรอบคู้กกี้ทำขนมปังแครกเกอร์บางกะดีเมืองปทุมธานีการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

120 บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด ผลิตขนมปังช็อกโกแลต�, ขนมช็อกโกแลต

ที่อยู่ 32/2 หมู่ที่ 5 พหลโยธิน กม.38 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tagged as:ขนมช็อกโกแลตผลิตขนมปังช็อกโกแลต�คลองหนึ่งคลองหลวงการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก