ค้นหา โรงงาน แกลง ค้นพบ 322 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน แกลง 322 โรงงาน

1 โรงน้ำแข็งกังสวนิช ทำน้ำแข็งซอง

ที่อยู่ 29 สุนทรโวหาร ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110

Tagged as:ทำน้ำแข็งซองทางเกวียนแกลงระยอง

2 ฮั่วฮวด ทำวงกบประตู - หน้าต่าง

ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 1 สุขุมวิท ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110

Tagged as:ทำวงกบประตูหน้าต่างทางเกวียนแกลงระยอง

3 นางกาญจนา เพชรพาณิชย์ สีถั่วลิสง

ที่อยู่ 245 หมู่ที่ 1 สุขุมวิท ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110

Tagged as:สีถั่วลิสงทางเกวียนแกลงระยอง

4 บริษัท นิกกาพาราวู้ด จำกัด ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา

ที่อยู่ 68/1 หนองกันเกรา ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราทางเกวียนแกลงระยอง

5 บริษัท�ระยอง พาเนล�จำกัด ผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด�

ที่อยู่ 1/16 หมู่ที่ 3 ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110

Tagged as:ผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด�ทางเกวียนแกลงระยอง

6 วิสุภา สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 5 สุนทรภู่ กร่ำ แกลง ระยอง 21190

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเกวียนกร่ำแกลงระยอง

7 พระอภัยมณี ทำน้ำดื่ม, น้ำแข็งก้อนเล็ก

ที่อยู่ 14/1 หมู่ที่ 3 สินสมุทร กร่ำ แกลง ระยอง 21190

Tagged as:ทำน้ำดื่มน้ำแข็งก้อนเล็กกร่ำแกลงระยอง

8 พานิชเจริญรุ่งเรือง ป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช ทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

ที่อยู่ 19/2 หมู่ที่ 2 รางตาไทย บ้านบึง-แกลง กระแสบน แกลง ระยอง 21110

Tagged as:ทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ป่นหรือบดพืชเมล็ดพืชกระแสบนแกลงระยอง

9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวไพศาลคอนกรีต (สาขา4) ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่ 9/9 หมู่ที่ 9 บ้านบึง-แกลง กระแสบน แกลง ระยอง 21110

Tagged as:ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จกระแสบนแกลงระยอง

10 บริษัท บูรพา แพ็คกิ้ง วู้ด จำกัด แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำลัง พาเลท , อบอัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้ โดยใช้ไม้ยางพาราท่อน

ที่อยู่ 37/2 หมู่ที่ 6 - บ้านนา แกลง ระยอง 21110

Tagged as:ทำลังพาเลทอบอัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมโดยใช้ไม้ยางพาราท่อนบ้านนาแกลงระยอง

11 นายจรูญ แสนสุข สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ 241 หมู่ที่ 2 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเกวียนทุ่งควายกินแกลงระยอง

12 นายสมโภชน์ ภิญโญ สีข้าว

ที่อยู่ ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110

Tagged as:สีข้าวทุ่งควายกินแกลงระยอง

13 บริษัท ที.เค.วูดส์ จำกัด แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อประดิษฐกรรมวงล้อสายไฟฟ้า�ทาเลท�ลังไม้

ที่อยู่ 40/2 หมู่ที่ 6 สุขุมวิท� ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110

Tagged as:แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อประดิษฐกรรมวงล้อสายไฟฟ้า�ทาเลท�ลังไม้ทุ่งควายกินแกลงระยอง

14 นายนิวัฒน์ ลีสุริยาภรณ์ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะกระดาษ พลาสติก ไม้ เหล็ก

ที่อยู่ 234/9 หมู่ที่ 6 - - ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพลาสติกเฉพาะกระดาษเหล็กทุ่งควายกินแกลงระยอง

15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวไพศาลศิลา โม่หิน

ที่อยู่ 283/2 หมู่ที่ 1 กองดิน แกลง ระยอง 22160

Tagged as:โม่หินกองดินแกลงระยอง

16 บริษัท อารีย์เอนยิเนียริ่ง จำกัด ย่อยหิน

ที่อยู่ 53/3 หมู่ที่ 3 สุขุมวิท กองดิน แกลง ระยอง 22160

Tagged as:ย่อยหินกองดินแกลงระยอง

17 นางจุรีย์ สมบูรณ์ ทำมันเส้น

ที่อยู่ 39/1 หมู่ที่ 1 กองดิน แกลง ระยอง 22160

Tagged as:ทำมันเส้นกองดินแกลงระยอง

18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ที่อยู่ 119/5 หมู่ที่ 7 กองดิน แกลง ระยอง 22160

Tagged as:ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกองดินแกลงระยอง

19 สมศักดิ์การกลึง กลึงเชื่อมโลหะ, ซ่อมแซมรถยนต์

ที่อยู่ 73 หมู่ที่ 1 สุขุมวิท กองดิน แกลง ระยอง 22160

Tagged as:กลึงเชื่อมโลหะซ่อมแซมรถยนต์กองดินแกลงระยอง

20 นายเสนอ ปะสิ่งชอบ สีข้าว

ที่อยู่ คลองปูน แกลง ระยอง 21170

Tagged as:สีข้าวคลองปูนแกลงระยอง