ค้นหา โรงงาน เมืองอุดรธานี ค้นพบ 1,124 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน เมืองอุดรธานี 1,124 โรงงาน

801 นางสรินยา วงศ์สายตา กระเทาะเปลือกถั่วลิสง

ที่อยู่ 342 หมู่ที่ 11 บ้านโนนภู่ทอง มิตรภาพ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กระเทาะเปลือกถั่วลิสงบ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี

802 ชัยณรงค์คอนกรีต ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ที่อยู่ 53 หมู่ที่ 5 เลี่ยงเมือง นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตนาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี

803 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ตุ๋ย ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 67 หมู่ที่ 6 อุดรธานี-หนองบัวลำภู นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์นาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี

804 รุ่งทวีการช่าง ทำวงกบประตู-หน้าต่าง รถเข็น

ที่อยู่ 93 หมู่ที่ 9 บ้านคลองเจริญ รอบเมือง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำวงกบประตู-หน้าต่างรถเข็นบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

805 นางอารยา ศิริวรกุลชัย ทำวงกบประตู หน้าต่าง , เครื่องเรือนจากไม้

ที่อยู่ 322 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำวงกบประตูหน้าต่างเครื่องเรือนจากไม้บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

806 นายสมศักดิ์ บุตรสาลี สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

807 นายเมฆ ดาวทอง สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

808 ไฮ้วัฒนาการช่าง ทำวงกบ บานประตู - หน้าต่าง กะบะรถส้ามล้อ รถเข็นน้ำ , เครื่องเรือนจากไม้

ที่อยู่ 401 หมู่ที่ 9 บ้านคลองเจริญ ประชารักษา บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กะบะรถส้ามล้อทำวงกบบานประตูรถเข็นน้ำหน้าต่างเครื่องเรือนจากไม้บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

809 เลิศชัยวัสดุภัณฑ์ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อก ท่อ

ที่อยู่ 67 หมู่ที่ 4 บ้านถ่อน อุดร-กุดจับ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:คอนกรีตบล๊อกทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่นบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

810 บ้านถ่อนการช่าง ซ่อมเครื่องอัดซีเมนต์บล๊อก

ที่อยู่ 202/1 หมู่ที่ 9 พรมรักษ์ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ซ่อมเครื่องอัดซีเมนต์บล๊อกบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

811 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรเอกพาณิชย์ การสร้างประกอบหรือดัดแปลงเปลี่ยนแปลงสภาพรถจักรยานยนต์หรือสามล้อม , การชุบโลหะชิ้นส่วนรถจักรยายยนต์สามล้อ

ที่อยู่ 399 หมู่ที่ 4 อุดรธานี - กุดจับ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:การชุบโลหะชิ้นส่วนรถจักรยายยนต์สามล้อการสร้างประกอบหรือดัดแปลงเปลี่ยนแปลงสภาพรถจักรยานยนต์หรือสามล้อมบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

812 มิตรรุ่งเรือง ทำกะบะจัรกยานสามล้อจากไม้

ที่อยู่ 536 หมู่ที่ 4 บ้านถ่อน บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำกะบะจัรกยานสามล้อจากไม้บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี

813 นายสุข จำปาน้อย สีข้าว

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮาว เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:สีข้าวเชียงพิณเมืองอุดรธานีอุดรธานี

814 นายหลวง โสภาบุตร สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮาว เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนเชียงพิณเมืองอุดรธานีอุดรธานี

815 นายทองแดง โสภัย สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโอน เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนเชียงพิณเมืองอุดรธานีอุดรธานี

816 สมใจหมาย สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาเหล่า สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนสามพร้าวเมืองอุดรธานีอุดรธานี

817 ชัยสิทธิ์ ทำมันเส้น

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านดงมะกรุด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำมันเส้นหนองไฮเมืองอุดรธานีอุดรธานี

818 โรงฟอกย้อมเอกชัย ฟอก ซัก อบ รีด เสื้อผ้า , เครื่องนุ่งห่ม

ที่อยู่ 119 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสำราญ บ้านนิคม2-หนองไฮ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าหนองไฮเมืองอุดรธานีอุดรธานี

819 นายปาน พิจารณ์ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 6 บ้านนาคำหลวง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนนาข่าเมืองอุดรธานีอุดรธานี

820 โรงสีโนนภูทอง สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน

ที่อยู่ 107 หมู่ที่ 3 บ้านคำกลิ้ง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนบ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี