ค้นหา โรงงาน เมืองอุดรธานี ค้นพบ 1,124 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน เมืองอุดรธานี 1,124 โรงงาน

521 นายสิน ม่วงสุราช สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านคู่ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนบ้านขาวเมืองอุดรธานีอุดรธานี

522 บริษัท อุดรแดรี่ฟูดส์ จำกัด ทำไอศกรีม ผลิตนม , นมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์

ที่อยู่ 34/6 หมู่ที่ 5 บ้านดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำไอศกรีมนมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์ผลิตนมหนองบัวเมืองอุดรธานีอุดรธานี

523 อุดรช่างกล ซ่อมเครื่องยนต์ , กลึงเชื่อมโลหะ

ที่อยู่ 214/1 หมู่ที่ 7 อุดร-หนองคาย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กลึงเชื่อมโลหะซ่อมเครื่องยนต์หนองบัวเมืองอุดรธานีอุดรธานี

524 นางหวัน มนันจิตร สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านดงเค็ง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนบ้านตาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี

525 อุบลพาณิชย์ สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 7 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตูม บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเกวียนบ้านตาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี

526 สหกรณ์โคนมอุดรธานี�จำกัด� ทำนมพาส์เจอร์ไรส์

ที่อยู่ 196/2 หมู่ที่ 3 บ้านชัยพร มิตรภาพอุดร-ขอนแก่น โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

Tagged as:ทำนมพาส์เจอร์ไรส์โนนสูงเมืองอุดรธานีอุดรธานี

527 ทรัพย์ทวีคูณ สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 9 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเกวียนโนนสูงเมืองอุดรธานีอุดรธานี

528 นายสมชาย สุกุมาลย์ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองนาเจริญ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนโนนสูงเมืองอุดรธานีอุดรธานี

529 ยิ่งสมบูรณ์ คัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มิใช่วัตถุอัตรายหรือมีพิษ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษกระดาษเก่า, หนังสือเก่า, เหล้ก, ขวด, ทองเหลือง, ทองแดง,อลูมิเนียม

ที่อยู่ 36/4 หมู่ที่ 3 บ้านชัยพร มิตรภาพ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มิใช่วัตถุอัตรายหรือมีพิษทองเหลืองทองแดงหนังสือเก่าอลูมิเนียมเช่นเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เศษกระดาษเก่าเหล้กโนนสูงเมืองอุดรธานีอุดรธานี

530 บริษัท ศิริวัฒนาเลิศ(1993) จำกัด ทำที่นอน ผ้าห่ม ซับในเสื้อกันหนาวจากเส้นใยโพลิสเตอร์

ที่อยู่ 180 หมู่ที่ 11 บ้านท่าตูม อุดร-หนองคาย(กม.1) หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ซับในเสื้อกันหนาวจากเส้นใยโพลิสเตอร์ทำที่นอนผ้าห่มหมูม่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี

531 นิมิตรเจริญทรัพย์ ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 218/2 หมู่ที่ 9 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์หมูม่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี

532 เกศรินทร์การ์เมนท์ ตัดเย็บเสื้อผ้า

ที่อยู่ 234 หมู่ที่ 11 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ตัดเย็บเสื้อผ้าเชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี

533 บอสเฟอร์นิเจอร์ ทำวงกบประตู หน้าต่าง , เครื่องเรือนจากไม้

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านป่อง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำวงกบประตูหน้าต่างเครื่องเรือนจากไม้เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี

534 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทัศน์การเกษตร ทำปุ๋ยอินทรีย์ , ปุ๋ยเคมี

ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 3 บ้านอีหลุ่ง เชียงยืน-บ้านอีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีเชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี

535 ทัพเจริญวัสดุก่อสร้าง ทำผลิตภัณพ์คอนกรีต

ที่อยู่ 90 หมู่ที่ 4 อุดร-เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำผลิตภัณพ์คอนกรีตเชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี

536 เข็มทองการช่าง ซ่อมเครื่องยนต์ - ช่วงล่าง

ที่อยู่ 175 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเป็ด อุดร-เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ช่วงล่างซ่อมเครื่องยนต์เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี

537 วิศิษฎ์ การเก็บรักษา , ลำเลียงเมล็ดพืชในโกดัง

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 อุดร-สกลนคร หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:การเก็บรักษาลำเลียงเมล็ดพืชในโกดังหนองนาคำเมืองอุดรธานีอุดรธานี

538 บริษัท โรงสีไฟอุดรชัยวัฒนา (1994) จำกัด สีข้าว

ที่อยู่ 252 บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 14 นิตโย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:สีข้าวหนองนาคำเมืองอุดรธานีอุดรธานี

539 นายประเสริฐ สถิตธรรมนิตย์ ทำมันเม็ดอัดแข็ง

ที่อยู่ 82 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านดอนหัน อุดร-สกล หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำมันเม็ดอัดแข็งหนองนาคำเมืองอุดรธานีอุดรธานี

540 บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

ที่อยู่ 161 หมู่ที่ 4 อุดรธานี-หนองแสง นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงนาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี