ค้นหา โรงงาน เมืองระยอง ค้นพบ 691 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน เมืองระยอง 691 โรงงาน

521 บริษัท ไทยนิชิอัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หุ้มฉนวนกันความร้อน-เย็น

ที่อยู่ 45 ห้วยโป่ง-บางบอน ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:หุ้มฉนวนกันความร้อน-เย็นห้วยโป่งเมืองระยองระยอง

522 บริษัท อาร์เอ็มเอส ควอลิตี้ จำกัด กลึง ตัด เชื่อม กัด เจาะ อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน เช่น ซ่อมหน้า

ที่อยู่ 485/2 สุขุมวิท ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:กลึงซ่อมหน้าอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานเจาะเชื่อมเช่นห้วยโป่งเมืองระยองระยอง

523 สุขกิจการช่าง ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม�เช่น�รถแทรกเตอร์�รถยกซ้

ที่อยู่ 289 สุขุมวิท ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม�เช่น�รถแทรกเตอร์�รถยกซ้ห้วยโป่งเมืองระยองระยอง

524 บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะ ภาคผนวก 1 ข้อ 1 ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1(พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก , รีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว

ที่อยู่ ราษฎร์บำรุง 1 ราษฎร์บำรุง ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่บดย่อยพลาสติกภาคผนวกรีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเฉพาะห้วยโป่งเมืองระยองระยอง

525 บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอททีลีน (ETHYLENE) 848,000 ตัน/ปี , โอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน (PROPYLENE) 712,000 ตัน/ปี รวม 1,560,000 ตัน/ปี

ที่อยู่ 88 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ทางหลวงระยอง-สาย3191 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150

Tagged as:ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอททีลีนโอเลฟินส์เกรดโพรพิลีนมาบตาพุดเมืองระยองระยอง

526 บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด Polyethylene Terephthalate (PET)

ที่อยู่ 18 ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150

Tagged as:PolyethyleneTerephthalateมาบตาพุดเมืองระยองระยอง

527 บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผลิตเอททีลีน 401000 ตัน/ปี , โปรไพลีน 175000ตัน/ปี

ที่อยู่ 14 นิคมฯมาบตาพุด สุขุมวิท มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150

Tagged as:175000ตันผลิตเอททีลีนโปรไพลีนมาบตาพุดเมืองระยองระยอง

528 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS) 46,000 Tons/year,STYRENE ACRYLONITRILE (SAN) 27,000 Tons/year, POLYCARBONATE (PC) 50,000 Tons/year, MG RUBBER INTERMEDIATE 8,800 TON/YEAR,SAN 33,000 TON/YEAR

ที่อยู่ 4 I-8 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150

Tagged as:มาบตาพุดเมืองระยองระยอง

529 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาบตาพุดกลกิจ กลึง, เชื่อมโลหะ

ที่อยู่ 246/1 สุขุมวิท มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150

Tagged as:กลึงเชื่อมโลหะมาบตาพุดเมืองระยองระยอง

530 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน , ก๊าซไฮโดรเจน

ที่อยู่ 14 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150

Tagged as:ก๊าซออกซิเจนก๊าซไฮโดรเจนไนโตรเจนมาบตาพุดเมืองระยองระยอง

532 นางละเมียด เรืองธุระกิจ ทำมันเส้น

ที่อยู่ 15 หมู่ที่ 3 ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:ทำมันเส้นห้วยโป่งเมืองระยองระยอง

533 บริษัท พร้อมมาศ จำกัด โรงงานผลิตกรดกำมะถัน

ที่อยู่ สุขุมวิท ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:โรงงานผลิตกรดกำมะถันห้วยโป่งเมืองระยองระยอง

534 บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์เคมีคอล(ประทศไทย)จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์คมี(ACRYLIC EMUISIONS )

ที่อยู่ นคมฯตะวันออก ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:ผลิตผลิตภัณฑ์คมีห้วยโป่งเมืองระยองระยอง

535 บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด ผลิต PURIFIED TEREPHTHALIC ACID (PTA), PTA RESIDUE AND CTA RESIDUE

ที่อยู่ 8 G-2 ปกรณ์สงเคราะห์ ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:ผลิตห้วยโป่งเมืองระยองระยอง

536 บริษัท เนมโพลีแซค จำกัด ผลิตกระสอบพลาสติก

ที่อยู่ 39 ราษฏร์บำรุง ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:ผลิตกระสอบพลาสติกห้วยโป่งเมืองระยองระยอง

537 บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตคอนกรีตสำเร็จ

ที่อยู่ สุขุมวิท ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:ผลิตคอนกรีตสำเร็จห้วยโป่งเมืองระยองระยอง

538 บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด เหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED SHEET,TIN MILL BLACK PLATE,GAVANIZED IRON SUBSTRATE)

ที่อยู่ 9 G-5 ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:เหล็กแผ่นรีดเย็นห้วยโป่งเมืองระยองระยอง

539 บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบโครงสร้างเหล็ก ประกอบเชื่อมท่อ

ที่อยู่ 8/1 คีรี สุขุมวิท ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:ประกอบเชื่อมท่อประกอบโครงสร้างเหล็กห้วยโป่งเมืองระยองระยอง

540 บริษัท ที เอ็น เจ โค้ทเซอร์วิส จำกัด ทำชิ้นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง

ที่อยู่ 53/18-19 บ้านล่าง ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21000

Tagged as:ทำชิ้นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างห้วยโป่งเมืองระยองระยอง