ค้นหา โรงงาน หนองไผ่ ค้นพบ 143 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน หนองไผ่ 143 โรงงาน

21 นายนคร สุริยะ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน

ที่อยู่ 553 หมู่ที่ 2 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียน/วันเพชรละครหนองไผ่เพชรบูรณ์

22 ไพรเจริญ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 6 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียน/วันเพชรละครหนองไผ่เพชรบูรณ์

23 นายอุทัย ชัยศิริ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน

ที่อยู่ 57 หมู่ที่ 1 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียน/วันเพชรละครหนองไผ่เพชรบูรณ์

24 โรงสีปิ่นมณี สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 8 เพชรบูรณ์-ลำนารายณ์ เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียน/วันเพชรละครหนองไผ่เพชรบูรณ์

25 ประกายเพชรขนส่ง ย่อยไม้ใช้เป็นเชื้อเพลิง

ที่อยู่ 234 หมู่ที่ 1 สระบุรี-หล่มสัก นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:ย่อยไม้ใช้เป็นเชื้อเพลิงนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

26 ร้าน ว.เจริญการค้า 2 อัดกระดาษ , อัดเศษโลหะ

ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 6 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:อัดกระดาษอัดเศษโลหะนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

27 ทรัพย์ทวี ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ที่อยู่ 140 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไลย์ สระบุรี-หล่มสัก นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

28 นายฤทธิ์ ชัชวาลย์ ทำผลิตภํณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อก,ท่อ , เสา

ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 3 สระบุรี-หล่มสัก นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:คอนกรีตบล๊อก,ท่อทำผลิตภํณฑ์คอนกรีตเช่นนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลลดาคอนกรีต (1998) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่ 333 หมู่ที่ 1 สระบุรี-หล่มสัก นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

30 ร.เจริญโลหะกิจ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ตัด พับ ม้วน เจียร เจาะโลหะ เช่น หลังคาเหล็ก แผ่นรีดรอน แผ่นปิดครอบหลังคา เป็นต้น

ที่อยู่ 5 หมู่ที่ 9 สระบุรี-หล่มสัก นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารม้วนหลังคาเหล็กเจาะโลหะเจียรเช่นเป็นต้นแผ่นปิดครอบหลังคาแผ่นรีดรอนนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

31 บุญเจริญ อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ , บดย่อยพลาสติก

ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 1 สระบุรี-หล่มสัก นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:บดย่อยพลาสติกอัดเศษกระดาษอัดเศษโลหะนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

32 ร.เจริญโลหะกิจ เชื่อมโลหะทั่วไป

ที่อยู่ 658 หมู่ที่ 9 สระบุรี-หล่มสัก นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:เชื่อมโลหะทั่วไปนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

33 ศักดิ์ยนต์ ซ่อมไดนาโม , ชาร์จแบตเตอรี่ประกอบรถเพื่อใช้ในการเกษตร

ที่อยู่ 110/1 หมู่ที่ 5 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:ชาร์จแบตเตอรี่ประกอบรถเพื่อใช้ในการเกษตรซ่อมไดนาโมนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

34 ฮวดเซอร์วิส ซ่อมรถไถ

ที่อยู่ 269 หมู่ที่ 6 สระบุรี-หล่มสัก นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:ซ่อมรถไถนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

35 กรุงเทพการช่าง ทำโครงการหลังคา , เบาะรถยนต์

ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 13 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:ทำโครงการหลังคาเบาะรถยนต์นาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองไผ่เวิลด์แก๊ส แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้ม

ที่อยู่ 140 หมู่ที่ 1 สระบุรี-หล่มสัก นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้มนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

37 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ยนตการ 2007 ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ

ที่อยู่ 299 หมู่ที่ 3 สระบุรี-หล่มสัก นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

Tagged as:ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์

38 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองประเสริฐพิชผล โซโล�อบเมล็ดพืช�เช่น�ข้าวโพด

ที่อยู่ 296 หมู่ที่ 9 สระบุรี-หล่มสัก บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

Tagged as:โซโล�อบเมล็ดพืช�เช่น�ข้าวโพดบ้านโภชน์หนองไผ่เพชรบูรณ์

39 นายเสน่ห์ ไหมสกุล เก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดัง หรือคลังสินค้า

ที่อยู่ 162 หมู่ที่ 9 สระบุรี-หล่มสัก บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

Tagged as:หรือคลังสินค้าเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดังบ้านโภชน์หนองไผ่เพชรบูรณ์

40 รัตนชัย สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ 2270 หมู่ที่ 9 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

Tagged as:(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเกวียน/วัน)บ้านโภชน์หนองไผ่เพชรบูรณ์