ค้นหา โรงงาน ลำลูกกา ค้นพบ 629 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ลำลูกกา 629 โรงงาน

1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.แมนูแฟคเจอเรอร์ ผลิตเครื่องปรุง เครื่องดื่มผง อาหารเสริมจากพืช สัตว์ , น้ำยาทำความสะอาด

ที่อยู่ 9/7 หมู่ที่ 13 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:น้ำยาทำความสะอาดผลิตเครื่องปรุงสัตว์อาหารเสริมจากพืชเครื่องดื่มผงบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี

2 หจก.ท.ทวีสินเฟอร์นิชิ่ง ทำเครื่องเรือนจากไม้

ที่อยู่ 58 คลอง 9 หมู่ที่ 11 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ทำเครื่องเรือนจากไม้บึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี

3 บริษัท ดี.ซี.แอล. พลาสติก จำกัด การทำผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่า

ที่อยู่ หมู่ที่ 12 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:การทำผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่าบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี

4 บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด การทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด เป็นรูปทรงต่าง ๆ

ที่อยู่ 63 หมู่ที่ 11 คลองซอยที่ 9 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:การทำพลาสติกเป็นเม็ดหลอดเป็นรูปทรงต่างแท่งบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี

5 โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ลำลูกกา ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่ 3/5 ลำลูกกา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี

6 บริษัท อินโนเวชั่นเทค จำกัด ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า, ปั๊มโลหะ ตัดพับหรือม้วนโลหะ

ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 18 ลำลูกกา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ตัดพับหรือม้วนโลหะปั๊มโลหะผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี

7 บริษัท วี.ซี.เอส. อโกร เคม จำกัด ผสมปุ๋ย , ผลิตปุ๋ยเคมี

ที่อยู่ 2/8 หมู่ที่ 3 มารวย ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ผลิตปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยลำไทรลำลูกกาปทุมธานี

8 บริษัท คอนกรีตแลนด์โปรดักศ์ จำกัด ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ที่อยู่ 69/2 หมู่ที่ 14 ลำลูกกา ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงลำไทรลำลูกกาปทุมธานี

9 บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทอล เซอร์วิส ทีม คอนซัลติ้ง จำกัด นำน้ำมันใช้แล้ว , ตัวทำละลายใช้แล้ว มาผ่านกรรมวิธีการทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นำวัสดุปนเปื้อนต่าง ๆ เศษผ้าปนเปื้อน, กากตะกอนน้ำมัน มาทำเชื้อเพลิงผสม ซ่อม, ล้างถังด้วยตัวทำละลาย

ที่อยู่ 38/27 หมู่ที่ 4 - ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:กากตะกอนน้ำมันซ่อมตัวทำละลายใช้แล้วนำน้ำมันใช้แล้วนำวัสดุปนเปื้อนต่างมาทำเชื้อเพลิงผสมมาผ่านกรรมวิธีการทางอุตสาหกรรมล้างถังด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เศษผ้าปนเปื้อนลำลูกกาลำลูกกาปทุมธานี

10 บริษัท ลี เต็ก ย้ง จำกัด ผลิตน้ำแข็งซอง 1,000 ซอง/วัน , น้ำแข็งก้อนเล็ก 30 ตัน/วัน

ที่อยู่ 25/4 หมู่ที่ 2 - บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:น้ำแข็งก้อนเล็กผลิตน้ำแข็งซองบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี

11 บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต

ที่อยู่ 7/4 หมู่ที่ 4 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี

12 โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ คลอง 11 ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 1 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี

13 - ชำแหละ, หั่นเนื้อสัตว์

ที่อยู่ 3/1 หมู่ที่ 14 ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ชำแหละหั่นเนื้อสัตว์ลำไทรลำลูกกาปทุมธานี

14 ซีพี.เอ็มซ๊อพ โรงกลึง

ที่อยู่ 2/15 หมู่ที่ 4 คลองซ.ที่เก้า วงศ์ศิริ ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:โรงกลึงลำลูกกาลำลูกกาปทุมธานี

15 นายบรรเทิง แสงรัฐวัฒนะ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้า

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 คลองเก้า ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้าลำลูกกาลำลูกกาปทุมธานี

16 บริษัท ไอ ที ซี (1993) จำกัด ซ่อม ประกอบเครื่องทำความเย็น

ที่อยู่ 38/13 หมู่ที่ 4 ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ซ่อมประกอบเครื่องทำความเย็นลำลูกกาลำลูกกาปทุมธานี

17 บริษัท โซเครท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำป้าย

ที่อยู่ 38/51 หมู่ที่ 04 อรดา ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ทำป้ายลำลูกกาลำลูกกาปทุมธานี

18 บริษัท จีโอเมทัล จำกัด ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ , ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่ 32/4 หมู่ที่ 12 คลองที่9 ลำลูกกา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี

19 บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด ผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต, ผลิตโมดิฟายแอสพัลท์คอนกรีตผสมร้อน

ที่อยู่ หมู่ที่ 9 - บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตผลิตโมดิฟายแอสพัลท์คอนกรีตผสมร้อนบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี

20 บริษัท เอกนวกล จำกัด ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ถัง, ท่อสแตนเลส ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์โลหะ

ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 12 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tagged as:ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์โลหะทำผลิตภัณฑ์โลหะท่อสแตนเลสเช่นบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี