ค้นหา โรงงาน ลาดกระบัง ค้นพบ 418 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ลาดกระบัง 418 โรงงาน

201 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันแซน โปรดักซ์ ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

ที่อยู่ 134/45 หมู่ที่ 5 คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

202 บริษัท โฮคุริคุ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วน, อุปกรณ์ของยานยนต์

ที่อยู่ 200 หมู่ที่ 1 - คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ของยานยนต์คลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

203 บริษัท เอ็ม.ที.แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด บรรจุสินค้าทั่วไป

ที่อยู่ 100/7 หมู่ที่ 3 ราษฎร์พัฒนา คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:บรรจุสินค้าทั่วไปคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

204 บริษัท แพคเชิร์ฟ จำกัด แบ่งบรรจุสินค้าในภาชนะ เช่น น้ำหอม

ที่อยู่ 99/7-9 หมู่ที่ 3 ราษฎร์พัฒนา สุขาภิบาล 3 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:น้ำหอมเช่นแบ่งบรรจุสินค้าในภาชนะคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

205 โรงน้ำแข็งร่มเกล้า ผลิตน้ำแข็งซอง ได้ 840 ซอง/วัน , น้ำแข็งก้อนเล็ก ได้ 120 ตัน/วัน

ที่อยู่ โฉนดที่ดินเลขที่ 20363,20364,20365 ร่มเกล้า 21/1 ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Tagged as:น้ำแข็งก้อนเล็กผลิตน้ำแข็งซองคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

206 บริษัท ซินไฉฮั้ว อุตสาหกรรม จำกัด ซักรีด, ฟอกเสื้อผ้า

ที่อยู่ 89 หมู่ที่ 5 ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ซักรีดฟอกเสื้อผ้าคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

207 บริษัท เบลส พริ้นต์ การ์เมนท์ จำกัด ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่ 84 หมู่ที่ 5 ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

208 บริษัท เจโกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 154 เครื่อง)

ที่อยู่ 125 หมู่ที่ 5 ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:จำนวนจักรเย็บผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเครื่องคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

209 ร่มเกล้าอบไม้ ไส ซอย อบอัดน้ำยาไม้

ที่อยู่ 73 หมู่ที่ 5 ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:อบอัดน้ำยาไม้คลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

210 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนชั่นแนลเฟอร์นิเจอร์ ทำเครื่องเรือนจากไม้

ที่อยู่ 16 ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ทำเครื่องเรือนจากไม้คลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

211 บริษัท โฮลี่แพคเกจจิ้ง จำกัด พิมพ์สิ่งพิมพ์,เย็บเล่ม,ทำปก, ตบแต่งสิ่งพิมพ์

ที่อยู่ 135/8,10 หมู่ที่ 5 ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ตบแต่งสิ่งพิมพ์ทำปกพิมพ์สิ่งพิมพ์เย็บเล่มคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

212 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน

ที่อยู่ 63 หมู่ที่ 5 ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบันคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

213 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท-เอินพลาสติก ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่อยู่ 139/23 หมู่ที่ 4 ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

214 บริษัท เอส อาร์ ที พลาสติก จำกัด ทำเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ขันน้ำ ถังน้ำ, ถ้วยน้ำ

ที่อยู่ 130 หมู่ที่ 5 ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ขันน้ำถังน้ำถ้วยน้ำทำเครื่องใช้จากพลาสติกเช่นคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

215 บริษัท มหาชนมอเตอร์ จำกัด ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ รถบรรทุก รถพ่วง ซื้อมาขายไปอะไหล่รถยนต์

ที่อยู่ 393 หมู่ที่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ซื้อมาขายไปอะไหล่รถยนต์ซ่อมแซมรถบรรทุกรถพ่วงเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

216 บริษัท วี. ไอ. พี. ออโต้พาร์ท จำกัด ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงสภาพ รถยนต์ รถบรรทุก รถเทเลอร์ รถยก , ซ่อมแซม เครื่องยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ที่อยู่ ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ชิ้นส่วนซ่อมแซมประกอบรถบรรทุกรถยกรถยนต์รถเทเลอร์อะไหล่อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงสภาพลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

217 บริษัท มิตซูบิชิ ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต, ประกอบรถบรรทุก รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์รถบรรทุก

ที่อยู่ 61 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมู่ที่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ประกอบรถบรรทุกผลิตรวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์รถบรรทุกลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

218 บริษัท โกลเดน เวิลด์ อินโดไชน่า ทรานซิท จำกัด ซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพรถยนต์ การซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค , วัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ , บรรจุหีบห่อใหม่ รับจ้างขนส่งสินค้าผ่านแดน นำสินค้าเข้าเพื่อจัดแสดงสินค้า

ที่อยู่ 14 หมู่ที่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:การซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภคซ่อมแซมนำสินค้าเข้าเพื่อจัดแสดงสินค้าบรรจุหีบห่อใหม่ปรับปรุงสภาพรถยนต์รับจ้างขนส่งสินค้าผ่านแดนวัสดุภัณฑ์ต่างลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

219 บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด เลนซ์แว่นตากันแดด

ที่อยู่ 348 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:เลนซ์แว่นตากันแดดลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

220 บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด ตัวเรือนนาฬิกา สายนาฬิกาโลหะ , ชิ้นส่วนสายนาฬิกาโลหะ

ที่อยู่ ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tagged as:ชิ้นส่วนสายนาฬิกาโลหะตัวเรือนนาฬิกาสายนาฬิกาโลหะลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร