ค้นหา โรงงาน ภาษีเจริญ ค้นพบ 604 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ภาษีเจริญ 604 โรงงาน

61 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกเพอคัสชั่น ผลิตกลอง

ที่อยู่ 99/2,99/8 หมู่ที่ 15 เพชรเกษม 37 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:ผลิตกลองบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

62 นายเสกสรรค์ บรรจง

ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:บางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

63 อ้วนโฟล์คเซอร์วิส ซ่อม, พ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 64/2 หมู่ที่ 1 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:ซ่อมพ่นสีรถยนต์บางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์พาร์ทส ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่แรง , ชิ้นส่วนอื่น ๆ

ที่อยู่ 53/1 หมู่ที่ 1 เพชรเกษม 38 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:ชิ้นส่วนอื่นผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่แรงบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

65 บริษัท แฮปปี้ ไดมอนด์แอนด์ จิวเวลรี่จำกัด ผลิตเครื่องประดับอัญมณี

ที่อยู่ 5 เพชรเกษม 39 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:ผลิตเครื่องประดับอัญมณีบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

66 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกเพอคัสชั่น ผลิตเครื่องดนตรี

ที่อยู่ 14,16 เพชรเกษม 37 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:ผลิตเครื่องดนตรีบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

67 บริษัท วิชัยเพอร์คัสชั่น จำกัด ทำชิ้นส่วน, ประกอบเครื่องดนตรี�เช่น�กลอง�

ที่อยู่ 88/5 หมู่ที่ 14 ยิ้มประยูร สุขาภิบาล 1 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:ทำชิ้นส่วนประกอบเครื่องดนตรี�เช่น�กลอง�บางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

68 วิคตอรี่เวิลด์�วิคกรุ๊ป ผลิตกระดานไวท์บอร์ด�กระดานสำหรับปิดประกาศ�ไม้ตีปิงปอง

ที่อยู่ 22/10-11 หมู่ที่ 13 ร่วมพัฒนา เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:ผลิตกระดานไวท์บอร์ด�กระดานสำหรับปิดประกาศ�ไม้ตีปิงปองบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

69 บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย่น จำกัด ผลิตก๊าซอ๊อกซิเย่น�ไนโตรเจน�อะซิติลิน�, คาร์บอนไดอ๊อกไซด์

ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 1 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ผลิตก๊าซอ๊อกซิเย่น�ไนโตรเจน�อะซิติลิน�บางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

70 บริษัท เยนเนอรัลบิวตี้ จำกัด บรรจุเครื่องสำอาง

ที่อยู่ 79/75-77 หมู่ที่ 5 เพชรเกษม 48 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:บรรจุเครื่องสำอางบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

71 อู่ พ. ยานยนต์ ซ่อมแซมรถยนต์

ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 11 เพชรเกษม 60 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Tagged as:ซ่อมแซมรถยนต์บางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

72 อู่ศรีวรรณเซอร์วิส เคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 25/26 หมู่ที่ 7 พัฒนาการ บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:เคาะพ่นสีรถยนต์บางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

73 เจริญการช่าง ซ่อม, พ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ เส็งชื่น พัฒนาการ บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:ซ่อมพ่นสีรถยนต์บางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

74 บริษัท วรธน จงเจริญ จำกัด เคึาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 11/16 หมู่ที่ 9 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:เคึาะพ่นสีรถยนต์บางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

75 โรงหล่อชัยเจริญ ทำอุปกรณ์โรงสีข้าว�, โรงน้ำตาล

ที่อยู่ 92 หมู่ที่ 9 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:ทำอุปกรณ์โรงสีข้าว�โรงน้ำตาลบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

76 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วัชรภัณฑ์ ผลิตชิ้นส่วนโคมไฟฟ้า, ตู้สวิตช์ไฟฟ้า

ที่อยู่ 3/2 หมู่ที่ 1 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:ตู้สวิตช์ไฟฟ้าผลิตชิ้นส่วนโคมไฟฟ้าบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

77 บริษัท โตโยต้าสยามออโต้ซาลอน จำกัด ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์

ที่อยู่ 680/2 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์บางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

78 เอกตกิจ การาจ ซ่อม, พ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 86 หมู่ที่ 15 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:ซ่อมพ่นสีรถยนต์บางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

79 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมยิ่งเจริญยางยนต์ บริการถ่วงล้อ เปลี่ยนยางรถยนต์ทั่วไป

ที่อยู่ 96/2-3 หมู่ที่ 9 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:บริการถ่วงล้อเปลี่ยนยางรถยนต์ทั่วไปบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

80 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียฮ่งซินจั่น บริการตั้งศูนย์��ถ่วงล้อ�ซ่อมช่วงล่าง��เปลี่ยนยางรถยนต์ทั่วไป

ที่อยู่ 219/1 หมู่ที่ 15 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tagged as:บริการตั้งศูนย์��ถ่วงล้อ�ซ่อมช่วงล่าง��เปลี่ยนยางรถยนต์ทั่วไปบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร