ค้นหา โรงงาน พิมาย ค้นพบ 352 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน พิมาย 352 โรงงาน

1 ท่าทรายทรัพย์พิมาย สาขา 3 ลำเลียงทรายด้วยระบบสายพานลำเลียง

ที่อยู่ 22/3 หมู่ที่ 12 บ้านทองหลาง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:ลำเลียงทรายด้วยระบบสายพานลำเลียงในเมืองพิมายนครราชสีมา

2 ทรวัฒนา ซ่อมรถยนต์

ที่อยู่ 265 หมู่ที่ 1 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:ซ่อมรถยนต์ในเมืองพิมายนครราชสีมา

3 โชคมีชัย สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 12 บ้านทองหลาง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนในเมืองพิมายนครราชสีมา

4 บริษัท พิมายฟุตแวร์ จำกัด ผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนรองเท้า�การทำผลิตภัณฑ์จากยาง

ที่อยู่ 578 หมู่ที่ 14 เลี่ยงเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:ผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนรองเท้า�การทำผลิตภัณฑ์จากยางในเมืองพิมายนครราชสีมา

5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังหินค้าไม้ ผลิตอิฐบล๊อก เสา

ที่อยู่ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:ผลิตอิฐบล๊อกในเมืองพิมายนครราชสีมา

6 นายสมาน�อุ่นใจ ซ่อมเครื่องยนต์,ซ่อมรถยนต์

ที่อยู่ 72 หมู่ที่ 7 บ้านม่วง บายพาส ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:ซ่อมรถยนต์ซ่อมเครื่องยนต์ในเมืองพิมายนครราชสีมา

7 นายไวย์ พึ่งโค สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนโบสถ์พิมายนครราชสีมา

8 นายเต็ม เสริมศรี สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน

ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนโบสถ์พิมายนครราชสีมา

9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพิมายการเกษตร สีข้าว

ที่อยู่ 317 หมู่ที่ 8 พิมาย-วังหิน ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:สีข้าวในเมืองพิมายนครราชสีมา

10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยพิมาย ทำมันเส้น ได้เดือนละ 120 ตัน

ที่อยู่ 163/1 หมู่ที่ 8 พิมาย-ชุมพวง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:ทำมันเส้นได้เดือนละในเมืองพิมายนครราชสีมา

11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยพิมาย ทำมันเม็ดอัดแข็ง ได้เดือนละ 3,600 ตัน

ที่อยู่ 163/1 หมู่ที่ 8 พิมาย-ชุมพวง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:ทำมันเม็ดอัดแข็งได้เดือนละในเมืองพิมายนครราชสีมา

12 สมอรุณ สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเกวียนสัมฤทธิ์พิมายนครราชสีมา

13 นางบุญเพ็ง หมั่นสาร สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านซึม สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียนสัมฤทธิ์พิมายนครราชสีมา

14 บริษัท ยูนิเวอร์แชล สตาร์ช จำกัด(มหาชน) ทำแป้งมันสำปะหลัง กำลังผลิต 1800 ตันต่อเดือน

ที่อยู่ 301 หมู่ที่ 8 พิมาย-ห้วยแคลง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:กำลังผลิตตันต่อเดือนทำแป้งมันสำปะหลังในเมืองพิมายนครราชสีมา

15 ย่งฮวดพิมาย ทำมันเส้น ได้เดือนละ 80 ตัน

ที่อยู่ 51/2 หมู่ที่ 3 พิบูลย์รัตนุสรณ์ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:ทำมันเส้นได้เดือนละในเมืองพิมายนครราชสีมา

16 นายเดชา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง ทำมันเส้น ได้เดือนละ 120 ตัน

ที่อยู่ 309 หมู่ที่ 8 พิมาย-หินดาด ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:ทำมันเส้นได้เดือนละในเมืองพิมายนครราชสีมา

17 นายปิยะ หล่อลีฬหา ทำขนมไข่ ขนมปัง

ที่อยู่ 12/1 ท้าวสุระ 5 ท้าวสุระ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:ขนมปังทำขนมไข่ในเมืองพิมายนครราชสีมา

18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา ผลิตน้ำแข็ง ได้วันละ 411 ซอง

ที่อยู่ 372 หมู่ที่ 1 เข้าโรงน้ำแข็ง พิมาย - นครราชสีมา ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:ผลิตน้ำแข็งได้วันละในเมืองพิมายนครราชสีมา

19 ท่าทรายโคราชไทรทองบริการ ขุดตัก , ร่อนดินทราย

ที่อยู่ 81 หมู่ที่ 11 - สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:ขุดตักร่อนดินทรายสัมฤทธิ์พิมายนครราชสีมา

20 นายอุทิศ บังกระโทก สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา 30110

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเกวียนโบสถ์พิมายนครราชสีมา