ค้นหา โรงงาน พระประแดง ค้นพบ 1,415 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน พระประแดง 1,415 โรงงาน

1001 บริษัท เอแอนด์พี สยาม นีโอ กร๊ป จำกัด (มหาชน) ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์ เช่น สายคลัช สายเบรค

ที่อยู่ 110/67-69 หมู่ที่ 6 สุขสวัสดิ์ 76 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์สายคลัชสายเบรคเช่นบางจากพระประแดงสมุทรปราการ

1002 บริษัท เจริญพลาสติค (1999) จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย , ทำเม็ดพลาสติก

ที่อยู่ 110/43 หมู่ที่ 6 สุขสวัสดิ์ 76 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายทำเม็ดพลาสติกบางจากพระประแดงสมุทรปราการ

1003 บริษัท เสียง หลง เทรดดิ้ง จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เปลือกสนิมเหล็ก (Mill Scales) ,ทองแดง,ทองเหลือง,อลูมิเนียม เป็นต้น

ที่อยู่ 71,71/1-9 (อาคารหลังที่ 42) หมู่ที่ 1 สุขสวัสดิ์ 49 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมเช่นเปลือกสนิมเหล็กเป็นต้นบางจากพระประแดงสมุทรปราการ

1004 บริษัท รีฟายน์ เทค จำกัด นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานประเภทสารละลายหรือเคมีภัณฑ์มาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

ที่อยู่ 47 หมู่ที่ 7 สุขสวัสดิ์ 76 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานประเภทสารละลายหรือเคมีภัณฑ์มาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่บางจากพระประแดงสมุทรปราการ

1005 โรงงานเง้ยฮั่วเชียง ทอผ้า จำนวนเครื่องทอ 47 เครื่อง

ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 5 ไทยอารี สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:จำนวนเครื่องทอทอผ้าเครื่องบางครุพระประแดงสมุทรปราการ

1006 บริษัท เอส.พี.พี.เท็กซ์ไทล์ (2003)จำกัด ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 70 เครื่อง)

ที่อยู่ 172/2 หมู่ที่ 8 สุขสวัสดิ์ 72 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:จำนวนเครื่องทอทอผ้าเครื่องบางครุพระประแดงสมุทรปราการ

1007 อดิเรกการทอ ทอผ้า จำนวนเครื่องทอผ้า 300 เครื่อง

ที่อยู่ 5/18 หมู่ที่ 12 วัดครุใน สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:จำนวนเครื่องทอผ้าทอผ้าเครื่องบางครุพระประแดงสมุทรปราการ

1008 บริษัท บุษกรการพิมพ์ จำกัด รับจ้างพิมพ์ผ้า

ที่อยู่ 69/1 หมู่ที่ 9 สุขสวัสดิ์�47 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:รับจ้างพิมพ์ผ้าบางครุพระประแดงสมุทรปราการ

1009 บริษัท สยามสำลี จำกัด ผลิตสำลี ผ้าพันแผล

ที่อยู่ 40/5 หมู่ที่ 3 ครุใน สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:ผลิตสำลีผ้าพันแผลบางครุพระประแดงสมุทรปราการ

1010 บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) ผลิตแผ่นพลาสติก , ถุงพลาสติกสาน จำนวนเครื่องทอ 70 เครื่อง

ที่อยู่ 94-95 หมู่ที่ 8 สุขสวัสดิ์ 72 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:จำนวนเครื่องทอถุงพลาสติกสานผลิตแผ่นพลาสติกเครื่องบางครุพระประแดงสมุทรปราการ

1011 บริษัท เค.ขจรรัตน์ อินเตอร์ จำกัด ผลิตถุงพลาสติก

ที่อยู่ 8/11 หมู่ที่ 3 สุขสวัสดิ์ 70 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:ผลิตถุงพลาสติกบางครุพระประแดงสมุทรปราการ

1012 บริษัท ฟีฟ่าแพ็คส์ จำกัด ผลิตพลาสติกแผ่นใส

ที่อยู่ 99/9 หมู่ที่ 8 สุขสวัสดิ์ 72 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:ผลิตพลาสติกแผ่นใสบางครุพระประแดงสมุทรปราการ

1013 หน่วยผลิตคอนกรีตทุ่งครุ ผลิต, จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่ หมู่ที่ 3 สุขสวัสดิ์�70 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จผลิตบางครุพระประแดงสมุทรปราการ

1014 บริษัท สินเจริญการทอ จำกัด ทอผ้าเช็คหน้า ผ้าโสร่ง ผ้าซีน ผ้าห่ม ผ้าขนหนู , ฟอกย้อมผ้า, ด้าย

ที่อยู่ 38/5 หมู่ที่ 7 สุขสวัสดิ์ 78 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:ด้ายทอผ้าเช็คหน้าผ้าขนหนูผ้าซีนผ้าห่มผ้าโสร่งฟอกย้อมผ้าบางจากพระประแดงสมุทรปราการ

1015 บริษัท กรุงสยามการทอ จำกัด ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 40 เครื่อง)

ที่อยู่ 57/2 หมู่ที่ 7 กลับเจริญ 1 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:จำนวนเครื่องทอทอผ้าทุกชนิดเครื่องบางจากพระประแดงสมุทรปราการ

1016 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาไพบูลย์การทอ ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอ 104 เครื่อง

ที่อยู่ 43/9 หมู่ที่ 8 สุขสวัสดิ์ 78 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:จำนวนเครื่องทอทอผ้าทุกชนิดเครื่องบางจากพระประแดงสมุทรปราการ

1017 บริษัท โอ.พี.คอนซูมเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตัดเย็บหมอน, ผ้าห่ม

ที่อยู่ 62/2 หมู่ที่ 3 สุขสวัสดิ์ 70/21 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:ตัดเย็บหมอนผ้าห่มบางครุพระประแดงสมุทรปราการ

1018 ปิยะการทอ ถักผ้ายืด

ที่อยู่ 42 หมู่ที่ 5 สุขสวัสดิ์ 43 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:ถักผ้ายืดบางครุพระประแดงสมุทรปราการ

1019 นายดิเรก เอกอมรรัตน์ ผลิตเชือก

ที่อยู่ 79/9 หมู่ที่ 3 สุขสวัสดิ์ 74 สุขสวัสดิ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:ผลิตเชือกบางครุพระประแดงสมุทรปราการ

1020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวโก้อีเลคทริค ผลิตประกอบเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 6 สุขสวัสดิ์ 70 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tagged as:ผลิตประกอบเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าบางจากพระประแดงสมุทรปราการ