ค้นหา โรงงาน ปลวกแดง ค้นพบ 528 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ปลวกแดง 528 โรงงาน

461 บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด ทำแผ่นรองเท้า

ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 3 สยามอีสเทิร์นฯ มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ทำแผ่นรองเท้ามาบยางพรปลวกแดงระยอง

462 บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต, ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ (BEARINGS)

ที่อยู่ 300/69 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ผลิตตาสิทธิ์ปลวกแดงระยอง

463 บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด ชิ้นส่วนรถยน์ (ท่อน้ำมันเบรค, ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง,ท่อน้ำมันคลัช, PIPE ASSY)

ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ชิ้นส่วนรถยน์ท่อน้ำมันคลัชท่อน้ำมันเชื้อเพลิงท่อน้ำมันเบรคมาบยางพรปลวกแดงระยอง

464 บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด กระแสไฟฟ้า , ไอน้ำ

ที่อยู่ 7/112 หมู่ที่ 4 ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:กระแสไฟฟ้าไอน้ำมาบยางพรปลวกแดงระยอง

465 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด ชิ้นส่วนยานยนต์ (DISC AND DRUM BRAKE, EXHAUST MANIFOLD, FLY WHEEL)

ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ชิ้นส่วนยานยนต์มาบยางพรปลวกแดงระยอง

466 บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด โซ่รถจักรยานยนต์

ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:โซ่รถจักรยานยนต์มาบยางพรปลวกแดงระยอง

467 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชุดสายไฟสำหรับยานพาหนะ

ที่อยู่ 7/125 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 4 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ชุดสายไฟสำหรับยานพาหนะมาบยางพรปลวกแดงระยอง

468 บริษัท รอยัล ไบค์ จำกัด ผลิตรถจักรยาน อะไหล่ , อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่ 7/234 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ผลิตรถจักรยานอะไหล่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดมาบยางพรปลวกแดงระยอง

469 อรุณกิจ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)

ที่อยู่ 32/1 หมู่ที่ 3 - - มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ของภาคผนวกที่ข้อ1คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วฉบับที่บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวดมาบยางพรปลวกแดงระยอง

470 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น สปริง กันโคลง

ที่อยู่ 7/260 หมู่ที่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:กันโคลงผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สปริงเช่นมาบยางพรปลวกแดงระยอง

471 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ , รถบรรทุก (FLY WHEEL, BIG HUB, EXHAUST, BRACKT TIMING COVER)

ที่อยู่ 7/219 หมู่ที่ 6 - มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รถบรรทุกมาบยางพรปลวกแดงระยอง

472 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชุดสายไฟสำหรับยานพาหนะ

ที่อยู่ 7/125 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 4 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ผลิตชุดสายไฟสำหรับยานพาหนะมาบยางพรปลวกแดงระยอง

473 บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

ที่อยู่ 60/60 สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลฯ หมู่ที่ 3 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มาบยางพรปลวกแดงระยอง

474 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) ก๊าซไนโตรเจน , ส่งก๊าซไฮโดรเจน

ที่อยู่ 7/104 หมู่ที่ 4 ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ก๊าซไนโตรเจนส่งก๊าซไฮโดรเจนมาบยางพรปลวกแดงระยอง

475 บริษัท นิฮอน พลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตพวงมาลัยรถยนต์ ถุงลมนิรภัย , ชิ้นส่วนอุปกรณ์พวงมาลัยรถยนต์ (Steering Wheels, Air Bag and Prlated Product)

ที่อยู่ 7/228 หมู่ที่ 6 พระประภา นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ชิ้นส่วนอุปกรณ์พวงมาลัยรถยนต์ถุงลมนิรภัยผลิตพวงมาลัยรถยนต์มาบยางพรปลวกแดงระยอง

476 บริษัท ลองวิน อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์จักรเย็บผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่ 60/21 หมู่ที่ 3 สยามอีสเทิร์นฯ มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์จักรเย็บผ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาบยางพรปลวกแดงระยอง

477 บริษัท ไทยชวนแฟง จำกัด ผลิตชิ้นส่วนจักรเย็บผ้าไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่อยู่ 60/23 หมู่ที่ 3 สยามอีสเทิร์นฯ มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ผลิตชิ้นส่วนจักรเย็บผ้าไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาบยางพรปลวกแดงระยอง

478 บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบรถยนต์ ผลิตประกอบเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์

ที่อยู่ 7/201 หมู่ที่ 6 ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ประกอบรถยนต์ผลิตประกอบเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์มาบยางพรปลวกแดงระยอง

479 บริษัท อิโตะ ไทย เมททัลเวิร์ค จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า , ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์

ที่อยู่ 103 หมู่ที่ 4 - มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาบยางพรปลวกแดงระยอง

480 บริษัท เอสอีดับบลิวเอสคอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นส่วนยานพาหนะ (ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานพาหนะ เช่น (FUSE BOX CONNECTOR HOUSING)

ที่อยู่ 7/129 หมู่ที่ 4 ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

Tagged as:ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานพาหนะชิ้นส่วนยานพาหนะเช่นมาบยางพรปลวกแดงระยอง