ค้นหา โรงงาน ประเวศ ค้นพบ 469 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน ประเวศ 469 โรงงาน

341 บริษัท ร่วมสร้าง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด รับจ้างทำเครื่องเรือน, เครื่องตกแต่งภายในด้วยโลหะ� เช่น�เครื่องครัว, ราวบันไดจากสแตนเลส

ที่อยู่ 44/11 หมู่ที่ 11 ร่วมสามัคคี� อุดมสุข ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:รับจ้างทำเครื่องเรือนราวบันไดจากสแตนเลสเครื่องตกแต่งภายในด้วยโลหะ�เช่น�เครื่องครัวดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

342 นายพรศักดิ์ พงศ์พิริยะกาญจน์ รับจ้างตัดโลหะม้วน

ที่อยู่ 89/5 หมู่ที่ 2 สุขาภิบาล�1 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:รับจ้างตัดโลหะม้วนดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

343 บริษัท 2พีที จำกัด รับจ้างซ่อมแซม ทำส่วนประกอบอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่ 29 หมู่ที่ 12 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 สุขุมวิท 103 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:ทำส่วนประกอบอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นรับจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

344 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด ซ่อมรถบรรทุก, รถแทรกเตอร์

ที่อยู่ 127 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:ซ่อมรถบรรทุกรถแทรกเตอร์ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

345 บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด ผลิตเครื่องประดับอัญมณี

ที่อยู่ 47/5 หมู่ที่ 4 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:ผลิตเครื่องประดับอัญมณีดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

346 บริษัท บิวตี้ เซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เครื่องประดับอัญมณี

ที่อยู่ 48/17-18 หมู่ที่ 4 สุขาภิบาล21 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:เครื่องประดับอัญมณีดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

347 บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผลิตเครื่องประดับเงิน ทอง

ที่อยู่ 47/19 หมู่ที่ 4 นิคมฯ อัญธานี สุขาภิบาล 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:ผลิตเครื่องประดับเงินดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

348 บริษัท เอสทีเอส ครีเอชั่นส์ ไทย จำกัด เครื่องประดับอัญมณี

ที่อยู่ 47/16 หมู่ที่ 4 สุขาภิบาล48 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:เครื่องประดับอัญมณีดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

349 บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตเครื่องประดับอัญธานี , เจียรไนพลอย

ที่อยู่ 47/6 นิคมฯอัญธานี สุขาภิบาล 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:ผลิตเครื่องประดับอัญธานีเจียรไนพลอยดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

350 บริษัท คิมเบอร์ลี่ ไดมอนด์ จำกัด เจียระไนเพชร พลอย รับจ้างคัดเลือก ตรวจสอบคุณภาพ, คุณสมบัติของเพชร พลอย , เครื่องประดับทุกชนิด

ที่อยู่ 48/1-3 หมู่ที่ 4 สุขาภิบาล7 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:คุณสมบัติของเพชรตรวจสอบคุณภาพพลอยรับจ้างคัดเลือกเครื่องประดับทุกชนิดเจียระไนเพชรดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

351 บริษัท เอช แอนด์ เอ คัตติ้ง เวิร์คส์ จำกัด เจียระไนเพชร

ที่อยู่ 47/25 หมู่ที่ 4 สุขาภิบาล42 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:เจียระไนเพชรดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

352 บริษัท แปซิฟิค ฟลาวเวอร์ส จำกัด ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า, กระดาษ

ที่อยู่ 6/479-482 นาทอง 2 ราม 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:กระดาษผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

353 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด ซ่อมรถยนต์/เปลี่ยนอะไหล่

ที่อยู่ 127 หมู่ที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:ซ่อมรถยนต์เปลี่ยนอะไหล่ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

354 บริษัท เยนเนอรัล ซอคซ จำกัด กรอด้ายเพื่อใช้ในการถักถุงเท้า

ที่อยู่ 48/2-4 หมู่ที่ 2 จัดสรรทหารเรือ สุขุมวิท 103 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:กรอด้ายเพื่อใช้ในการถักถุงเท้าดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

355 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรม - อัพ ดีไซน์ พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ

ที่อยู่ 1/4 หมู่ที่ 12 ร่วมสามัคคี สุขุมวิท ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

356 บริษัท รุ่งทิพย์พลาสแพค จำกัด ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เชือกพลาสติกชนิดต่าง ๆ

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 2 ภูติอนันต์(จัดสรรทหารเรือ) อุดมสุข ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเชือกพลาสติกชนิดต่างเช่นดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

357 พ๊.อ๊.ซี. (ประเทศไทย) ผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก ได้ประมาณปีละ 70 ตัน

ที่อยู่ 30/7 หมู่ที่ 11 ร่วมสามัคคี สุขุมวิท 103 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:ผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติกได้ประมาณปีละดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

358 นายวิเลิศ แซ่จั่น ทำถุงพลาสติก , พิมพ์ถุงพลาสติก ได้ประมาณปีละ 200 ตัน

ที่อยู่ 42/2 หมู่ที่ 2 ภูมิอนันต์ 17 สุขุมวิท 103 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:ทำถุงพลาสติกพิมพ์ถุงพลาสติกได้ประมาณปีละดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

359 นายจรินทร์ ลีอำนาจวงศ์ รับจ้างทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น วงกบ ประตู , หน้าต่างจากโลหะ ได้ประมาณปีละ 4,000 ชิ้น

ที่อยู่ 40/17 หมู่ที่ 12 ร่วมสามัคคี สุขุมวิท 103 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:ชิ้นประตูรับจ้างทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารวงกบหน้าต่างจากโลหะเช่นได้ประมาณปีละดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร

360 บริษัท วาย.เอ.เอส.โกลด์ อีเล็คโทรเพลทติ้ง จำกัด ทำเครื่องประดับ, ชุบโลหะ

ที่อยู่ 44/6 หมู่ที่ 11 ร่วมสามัคคี สุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tagged as:ชุบโลหะทำเครื่องประดับดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานคร