ค้นหา โรงงาน บ้านโป่ง ค้นพบ 541 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน บ้านโป่ง 541 โรงงาน

421 บริษัท สแกน พริ้นเวิร์คส์ จำกัด ผลิตสื่อ , สิ่งพิมพ์โฆษณา,รับพิมพ์แผ่นภาพ , ลวดลายต่าง ๆ

ที่อยู่ 95 หมู่ที่ 3 หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ผลิตสื่อลวดลายต่างสิ่งพิมพ์โฆษณา,รับพิมพ์แผ่นภาพหนองกบบ้านโป่งราชบุรี

422 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายทอง ออยล์ แบ่งบรรจุน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ น้ำมันหยอดทิ้ง

ที่อยู่ น.ส.4 จ. เลขที่ 68954 หมู่ที่ 7 - หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:น้ำมันหยอดทิ้งแบ่งบรรจุน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์หนองกบบ้านโป่งราชบุรี

423 ชำนาญแอร์บัส ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 142/2 หมู่ที่ 4 - หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์หนองกบบ้านโป่งราชบุรี

424 สมศักดิ์ค้าเหล็ก คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว,อัดเศษพลาสติก,กระดาษ,โลหะ

ที่อยู่ - หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว,อัดเศษพลาสติก,กระดาษ,โลหะหนองกบบ้านโป่งราชบุรี

425 บ่อปฐมไทรทอง 5 ขุด ตักดินทราย

ที่อยู่ หมู่ที่ 12 - หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ตักดินทรายหนองอ้อบ้านโป่งราชบุรี

426 บ่อปฐมไทรทอง 7 ขุดตักดินทราย

ที่อยู่ หมู่ที่ 12 - หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ขุดตักดินทรายหนองอ้อบ้านโป่งราชบุรี

427 นายไพศาล จิรธนานันท์ ขุดตักดิน , ลูกรัง

ที่อยู่ น.ส.3 เลขที่ 96 หมู่ที่ 12 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ขุดตักดินลูกรังหนองอ้อบ้านโป่งราชบุรี

428 ลูกชิ้นหมูลักกี้ ผลิตลูกชิ้นหมู

ที่อยู่ 16/9 หมู่ที่ 11 - หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ผลิตลูกชิ้นหมูหนองอ้อบ้านโป่งราชบุรี

429 บริษัท รวมใจวัฒนวงษ์ จำกัด ผลิตนมผง

ที่อยู่ หมู่ที่ 3 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ผลิตนมผงหนองอ้อบ้านโป่งราชบุรี

430 จินดาไบโอดีเซล ผลิตกลีเซอรีน

ที่อยู่ 78/2 หมู่ที่ 11 - หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ผลิตกลีเซอรีนหนองอ้อบ้านโป่งราชบุรี

431 โรงสีหนองตะแคง สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 16 เกวียน/วัน

ที่อยู่ 158/1 หมู่ที่ 10 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวสีข้าวเกวียน/วันหนองอ้อบ้านโป่งราชบุรี

432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ไมแดส ผลิตอิฐ , วัสดุใช้ในงานก่อสร้าง เช่น อิฐบล็อก,อิฐมวลเบา

ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 1 เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ผลิตอิฐวัสดุใช้ในงานก่อสร้างอิฐบล็อก,อิฐมวลเบาเช่นเบิกไพรบ้านโป่งราชบุรี

433 สมจิตรการช่าง ทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ

ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งลานซอย 4 เขางู-เบิกไพร เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะเบิกไพรบ้านโป่งราชบุรี

434 บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด ผลิต , จำหน่ายเครื่องมือสำหรับใช้ในการเกษตร เช่น ผานไถนา เครื่องขึ้นอ้อย ผานชักร่อง ฯ

ที่อยู่ 139/1 หมู่ที่ 10 เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:จำหน่ายเครื่องมือสำหรับใช้ในการเกษตรผลิตผานชักร่องผานไถนาเครื่องขึ้นอ้อยเช่นเบิกไพรบ้านโป่งราชบุรี

435 บริษัท ไทรอัมฟ์ สเปเลี่ยล ทูลส์ แอนด์ สตีล จำกัด ผลิตจานอัดเม็ดมันสำปะหลัง , จานอัดเม็ดอาหารสัตว์

ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 5 เขางู-เบิกไพร เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:จานอัดเม็ดอาหารสัตว์ผลิตจานอัดเม็ดมันสำปะหลังเบิกไพรบ้านโป่งราชบุรี

436 บริษัท ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลิต , ซ่อมแซมเครื่องจักรขนาดใหญ่ , ขนาดกลาง เช่น โรงงานน้ำตาล ฯลฯ

ที่อยู่ 14/1 หมู่ที่ 5 เขางู-เบิกไพร เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ขนาดกลางซ่อมแซมเครื่องจักรขนาดใหญ่ผลิตเช่นโรงงานน้ำตาลเบิกไพรบ้านโป่งราชบุรี

437 บริษัท ไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลิต , ซ่อมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 5 เขางู-เบิกไพร เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ซ่อมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตเบิกไพรบ้านโป่งราชบุรี

438 บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑ์อีเลคทรอนิคส์ (QUARTZ CRYSTAL RESONATOR) , ชิ้นส่วน

ที่อยู่ 66 หมู่ที่ 5 เขางู-เบิกไพร เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ชิ้นส่วนผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑ์อีเลคทรอนิคส์เบิกไพรบ้านโป่งราชบุรี

439 บริษัท กิตติชัย 1 แมชชีนเซ็นเตอร์ จำกัด ผลิตอุปกรณ์ อะไหล่ , สร้างเคร่องจักรกลทุกชนิด กลึง , เชื่อมโลหะ

ที่อยู่ 139 หมู่ที่ 10 ปลักแรต-หนองหิน เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:กลึงผลิตอุปกรณ์สร้างเคร่องจักรกลทุกชนิดอะไหล่เชื่อมโลหะเบิกไพรบ้านโป่งราชบุรี

440 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู๋พาวเวอร์แพลนท์ ผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 0.2 เมกกะวัตต์

ที่อยู่ 11/9 หมู่ที่ 7 - เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

Tagged as:ขนาดกำลังการผลิตผลิตกระแสไฟฟ้าเมกกะวัตต์เบิกไพรบ้านโป่งราชบุรี