ค้นหา โรงงาน นิคมพัฒนา ค้นพบ 261 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน นิคมพัฒนา 261 โรงงาน

121 บริษัท สมบัติบริบูรณ์ จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

ที่อยู่ 41/1 หมู่ที่ 3 7 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายนิคมพัฒนานิคมพัฒนาระยอง

122 บริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตน้ำยางขัน�ผสมเคมีภัณฑ์

ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 8 ทางหลวงหมายเลข�3191 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:ผลิตน้ำยางขัน�ผสมเคมีภัณฑ์มาบข่านิคมพัฒนาระยอง

123 บริษัท จี เอส อี ไลนิ่ง เทคโนโลยี จำกัด ผลิตแผ่นพลาสติกโพลิเอทธิลีนสำหรับปูพื้นบ่อน้ำได้ปีละ11,000ตัน

ที่อยู่ 111/5 หมู่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 3191 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:000ตันผลิตแผ่นพลาสติกโพลิเอทธิลีนสำหรับปูพื้นบ่อน้ำได้ปีละ11มาบข่านิคมพัฒนาระยอง

124 บริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก�ประเภท�PET�(Polyethylene Terepthalate Resin Chips)

ที่อยู่ 45/9 หมู่ที่ 4 นิคม�ซอย�5� ทางหลวงหมายเลข�36 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:PolyethyleneTerepthalateผลิตเม็ดพลาสติก�ประเภท�pet�มาบข่านิคมพัฒนาระยอง

125 บริษัท มีชัย อินดัสทรี จำกัด ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

ที่อยู่ 81/4 หมู่ที่ 5 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:ฉีดขึ้นรูปพลาสติกมาบข่านิคมพัฒนาระยอง

126 บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตผ้าใยอัดจากพลาสติก�ได้ปีละ�3,000�ตัน

ที่อยู่ 111/6 หมู่ที่ 2 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:000�ตันผลิตผ้าใยอัดจากพลาสติก�ได้ปีละ�3มาบข่านิคมพัฒนาระยอง

127 บางกอกคริสตัล ผลิตอิฐแก้ว�, ผลิตภัณฑ์แก้วอื่น�ๆ

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 8 ทางหลวงหมายเลข�3191 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:ผลิตภัณฑ์แก้วอื่น�ๆผลิตอิฐแก้ว�มาบข่านิคมพัฒนาระยอง

128 บริษัท ชิ เอเชีย จำกัด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง, ติดตั้ง�เช่น�ถัง, หม้อน้ำ�ฯลฯ

ที่อยู่ 99/9 หมู่ที่ 5 มาบข่า-ปลวกแดง มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:ติดตั้ง�เช่น�ถังหม้อน้ำ�ฯลฯเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างมาบข่านิคมพัฒนาระยอง

129 บริษัท ชาญสิน คอนสตรัคชั่น จำกัด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง

ที่อยู่ 81/2 หมู่ที่ 5 มาบข่า-ปลวกแดง มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างมาบข่านิคมพัฒนาระยอง

130 บริษัท เทอร์โมเอ็กซ์ จำกัด ผลิตประกอบภาชนะทนแรงดัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 8 สาย 3191 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:ผลิตประกอบภาชนะทนแรงดันเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมาบข่านิคมพัฒนาระยอง

131 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล อีททรานเฟอร์ อีควิปเม้นท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบโครงสร้างเตาให้ความร้อน

ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 4 13 สาย 13 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:ประกอบโครงสร้างเตาให้ความร้อนพนานิคมนิคมพัฒนาระยอง

132 บริษัท จิวเวลรี่ แว๊กซ จำกัด ผลิตเทียนเป็นแบบสำหรับเครื่องประดับ

ที่อยู่ 2/9 หมู่ที่ 4 ทางหลวงสาย 36 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:ผลิตเทียนเป็นแบบสำหรับเครื่องประดับนิคมพัฒนานิคมพัฒนาระยอง

133 บริษัท ออมโนวา เดคคอร์เรทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตแผ่น พี.วี.ซี.แบบอ่อน

ที่อยู่ 111/7 หมู่ที่ 2 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:ผลิตแผ่นแบบอ่อนนิคมพัฒนานิคมพัฒนาระยอง

134 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี อี เอส เซอร์วิส บดย่อย, ล้างพลาสติก

ที่อยู่ 64/2 หมู่ที่ 4 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:บดย่อยล้างพลาสติกนิคมพัฒนานิคมพัฒนาระยอง

135 บริษัท ระยองเปเปอร์มิล จำกัด ทำแม่พิมพ์โลหะสำหรับอัดกระดาษ

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:ทำแม่พิมพ์โลหะสำหรับอัดกระดาษมาบข่านิคมพัฒนาระยอง

136 บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด ผลิตสาร DOP,DINP,Polyether Polyol, โฟม, Silicone Emulsion , บรรจุซิลิโคน

ที่อยู่ 99/1 หมู่ที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 3191 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:บรรจุซิลิโคนผลิตสารมาบข่านิคมพัฒนาระยอง

137 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผลิต, จำหน่ายไฟฟ้า, ไอน้ำ

ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 8 ทางหลวงระยอง-ปลวกแดง มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:จำหน่ายไฟฟ้าผลิตไอน้ำมาบข่านิคมพัฒนาระยอง

138 บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) ผลิตโลหะทองแดงบริสุทธ์�ได้ปีละ�165,000�ตัน�, กรดกำมะถัน�ได้ปีละ�496,000�ตัน

ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 8 มาบข่า-ปลวกแดง มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:000�ตัน000�ตัน�กรดกำมะถัน�ได้ปีละ�496ผลิตโลหะทองแดงบริสุทธ์�ได้ปีละ�165มาบข่านิคมพัฒนาระยอง

139 บริษัท เค.ที.แมชชีนนิ่ง เทคโนโลยี จำกัด กลึง เชื่อมโลหะ ทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 8 - มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:กลึงทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเชื่อมโลหะมาบข่านิคมพัฒนาระยอง

140 บริษัท รวมเศษ จำกัด (สาขามาบข่า) คัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่ 21/6 ทางหลวงสาย 36 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

Tagged as:คัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมมาบข่านิคมพัฒนาระยอง