โรงน้ำแข็งอภิชัย

ซอย/วัน 2 โรงงาน ตัน/วัน 86 โรงงาน ทำน้ำแข็งก้อนเล็กเพิ่มขึ้น 1 โรงงาน และผลิตน้ำแข็งซองมีกำลังการผลิต 1 โรงงาน อำเภอแม่แตง 98 โรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ 2,340 โรงงาน

Thailand factory information


โรงน้ำแข็งอภิชัย
  ที่อยู่ :  143 หมู่ที่ 3 เชียงใหม่-ฝาง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
  รายละเอียด :  ทำน้ำแข็งก้อนเล็กเพิ่มขึ้น 50 ตัน/วัน และผลิตน้ำแข็งซองมีกำลังการผลิต 500 ซอย/วัน
  หมวดหมู่ :  แม่แตง  เชียงใหม่
  เบอร์โทรศัพท์ :  471173
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :