สหชัยฟาร์ม

ทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต 29 โรงงาน หล่อเสา 6 โรงงาน อิฐบล๊อก 80 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน อำเภอยางตลาด 368 โรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2,044 โรงงาน

Thailand factory information


สหชัยฟาร์ม
  ที่อยู่ :   อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120
  รายละเอียด :  ทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่น อิฐบล๊อก หล่อเสา
  หมวดหมู่ :  ยางตลาด  กาฬสินธุ์
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :