เรือนจำจังหวัดกาฬสินธ์

ทำเครื่องเรือนจากไม้ 1,049 โรงงาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 514 โรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2,044 โรงงาน

Thailand factory information


เรือนจำจังหวัดกาฬสินธ์
  ที่อยู่ :   หน้าเรือนจำ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  รายละเอียด :  ทำเครื่องเรือนจากไม้
  หมวดหมู่ :  เมืองกาฬสินธุ์  กาฬสินธุ์
  เบอร์โทรศัพท์ :  0811642
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :