บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

การบรรจุ 13 โรงงาน คลังสินค้า 16 โรงงาน จำกัด 9 โรงงาน ซุรุกะ 1 โรงงาน สินค้าของบริษัท 1 โรงงาน แบ่งบรรจุสินค้าโดยไม่มีการผลิต 2 โรงงาน ไทยแลนด์ 2 โรงงาน อำเภอปลวกแดง 528 โรงงาน จังหวัดระยอง 2,161 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่อยู่ :  300/23 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140
  รายละเอียด :  คลังสินค้า Logistic , การบรรจุ, แบ่งบรรจุสินค้าโดยไม่มีการผลิต (สินค้าของบริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์)จำกัด)
  หมวดหมู่ :  ปลวกแดง  ระยอง
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :