ท่าทรายทรัพย์ทรายทอง

ดูดทราย 924 โรงงาน ทะเบียนเรือเลขที่ 35 โรงงาน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 218 โรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ 380 โรงงาน

Thailand factory information


ท่าทรายทรัพย์ทรายทอง
  ที่อยู่ :   หมู่ที่ 6 - หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
  รายละเอียด :  ดูดทราย ทะเบียนเรือเลขที่ 3953 0081 2
  หมวดหมู่ :  เมืองอุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์
  เบอร์โทรศัพท์ :   0 5544 1135
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :