เรือนจำจังหวัดพะเยา

ทำเครื่องเรือนจากไม้ 1,049 โรงงาน อำเภอเมืองพะเยา 167 โรงงาน จังหวัดพะเยา 455 โรงงาน

Thailand factory information


เรือนจำจังหวัดพะเยา
  ที่อยู่ :  58 หมู่ที่ 17 ราชทัณฑ์ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 56000
  รายละเอียด :  ทำเครื่องเรือนจากไม้
  หมวดหมู่ :  เมืองพะเยา  พะเยา
  เบอร์โทรศัพท์ :  431922
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :