บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จำกัด

ค.ส.ล. 11 โรงงาน ทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต 29 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน อำเภอเมืองเชียงราย 414 โรงงาน จังหวัดเชียงราย 1,873 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จำกัด
  ที่อยู่ :  107 หมู่ที่ 2 สายร่องขุ่น-น้ำตกขุนกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  รายละเอียด :  ทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่น ท่อ ค.ส.ล. ฯลฯ
  หมวดหมู่ :  เมืองเชียงราย  เชียงราย
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :