โรงโม่หินหาญเจริญ

และย่อยหิน 3 โรงงาน อำเภอเมืองเชียงราย 414 โรงงาน จังหวัดเชียงราย 1,873 โรงงาน

Thailand factory information


โรงโม่หินหาญเจริญ
  ที่อยู่ :   หมู่ที่ 9 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  รายละเอียด :  โม่ บด และย่อยหิน
  หมวดหมู่ :  เมืองเชียงราย  เชียงราย
  เบอร์โทรศัพท์ :  716151
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :