สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด

อบเมล็ดพันธุ์พืช 4 โรงงาน อำเภอพาน 225 โรงงาน จังหวัดเชียงราย 1,873 โรงงาน

Thailand factory information


สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด
  ที่อยู่ :  981 หมู่ที่ 2 พหลโยธิน เมืองพาน พาน เชียงราย 57120
  รายละเอียด :  อบเมล็ดพันธุ์พืช
  หมวดหมู่ :  พาน  เชียงราย
  เบอร์โทรศัพท์ :  053-721671
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :