น้ำดื่มเชียงแสน

ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก 449 โรงงาน และทำน้ำดื่ม 12 โรงงาน ได้วันละ 412 โรงงาน อำเภอเชียงแสน 89 โรงงาน จังหวัดเชียงราย 1,873 โรงงาน

Thailand factory information


น้ำดื่มเชียงแสน
  ที่อยู่ :   หมู่ที่ 2 สุขาภิบาล 1 เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
  รายละเอียด :  ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 8 ตัน และทำน้ำดื่ม
  หมวดหมู่ :  เชียงแสน  เชียงราย
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :