โรงสีหนองบัวข้าวไทย

กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20,160 โรงงาน สีข้าว 32,769 โรงงาน เกวียน 14,690 โรงงาน อำเภอหนองบัว 118 โรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ 1,533 โรงงาน

Thailand factory information


โรงสีหนองบัวข้าวไทย
  ที่อยู่ :  9/2 หมู่ที่ 20 อินทร์บุรี-เขาทราย หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 60110
  รายละเอียด :  สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 70 เกวียน/วัน
  หมวดหมู่ :  หนองบัว  นครสวรรค์
  เบอร์โทรศัพท์ :  056-251495
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :