สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด

อบเมล็ดพืช 184 โรงงาน เก็บรักษาลำเลียง 2 โรงงาน และทำมันเส้น 11 โรงงาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร 259 โรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร 608 โรงงาน

Thailand factory information


สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด
  ที่อยู่ :  99/9 หมู่ที่ 4 - ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  รายละเอียด :  อบเมล็ดพืช เก็บรักษาลำเลียง และทำมันเส้น
  หมวดหมู่ :  เมืองกำแพงเพชร  กำแพงเพชร
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :