บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

กำลังการผลิตประมาณ 2 โรงงาน ผลิตแผ่นอะครีลิกแบบต่อเนื่อง 1 โรงงาน อำเภอเมืองระยอง 691 โรงงาน จังหวัดระยอง 2,161 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
  ที่อยู่ :  88/6 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ทางหลวงระยองสาย 3191 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง
  รายละเอียด :  ผลิตแผ่นอะครีลิกแบบต่อเนื่อง กำลังการผลิตประมาณ 20,000 ตัน/ปี
  หมวดหมู่ :  เมืองระยอง  ระยอง
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :