บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด

น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 4 โรงงาน ผลิตกระแสไฟฟ้า 75 โรงงาน ไอน้ำ 29 โรงงาน อำเภอเมืองระยอง 691 โรงงาน จังหวัดระยอง 2,161 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
  ที่อยู่ :  11 I-5 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
  รายละเอียด :  ผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ , น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
  หมวดหมู่ :  เมืองระยอง  ระยอง
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :