บริษัท แม่สอด สตาร์ช จำกัด

ผลิตแป้งมันสำปะหลัง 48 โรงงาน อำเภอแม่สอด 341 โรงงาน จังหวัดตาก 609 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท แม่สอด สตาร์ช จำกัด
  ที่อยู่ :  194 หมู่ที่ 8 แม่สอด-แม่ระมาด แม่กาษา แม่สอด ตาก 63110
  รายละเอียด :  ผลิตแป้งมันสำปะหลัง
  หมวดหมู่ :  แม่สอด  ตาก
  เบอร์โทรศัพท์ :  038-539322
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :