บริษัท เซาเออร์ จำกัด

ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 โรงงาน อำเภอเมืองพิษณุโลก 483 โรงงาน จังหวัดพิษณุโลก 1,282 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท เซาเออร์ จำกัด
  ที่อยู่ :  99/10 หมู่ที่ 5 บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  รายละเอียด :  ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  หมวดหมู่ :  เมืองพิษณุโลก  พิษณุโลก
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :