โชคเก้าชั้น

อบเมล็ดพืช 184 โรงงาน และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดัง 8 โรงงาน อำเภอโพทะเล 60 โรงงาน จังหวัดพิจิตร 711 โรงงาน

Thailand factory information


โชคเก้าชั้น
  ที่อยู่ :  8 หมู่ที่ 1 โพทะเล - ท่าเสา ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 66130
  รายละเอียด :  อบเมล็ดพืช และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดัง
  หมวดหมู่ :  โพทะเล  พิจิตร
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :