บริษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด

Thailand factory information


บริษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด
  ที่อยู่ :  57/1 หมู่ที่ 2 ท่าเรือ-โพธิ์พระยา ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000
  รายละเอียด :  ผลิตภัณฑ์จากไข่บรรจุไข่นกกระทากระป๋องห้องเย็น
  หมวดหมู่ :  เมืองอ่างทอง  อ่างทอง
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :