บริษัท เวชวิวัฒน์ จำกัด (โรงงาน 1)

จากผ้า 4 โรงงาน จำนวนจักรเย็บผ้า 801 โรงงาน ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป 1,674 โรงงาน ถุงกระเป๋า 1 โรงงาน หนังทุกชนิด 1 โรงงาน เครื่อง 1,437 โรงงาน เครื่องนอน 16 โรงงาน อำเภอคลองสามวา 93 โรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 17,698 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท เวชวิวัฒน์ จำกัด (โรงงาน 1)
  ที่อยู่ :  99 หมู่ที่ 3 ค่ายลูกเสือโสมาภา พระยาสุเรนทร์ บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
  รายละเอียด :  ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ถุงกระเป๋า เครื่องนอน จากผ้า, หนังทุกชนิด (จำนวนจักรเย็บผ้า 500 เครื่อง)
  หมวดหมู่ :  คลองสามวา  กรุงเทพมหานคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  5175890
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :