บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด

จำนวน 99 โรงงาน ผลิตด้ายหลอดเย็บผ้า 1 โรงงาน เครื่องปั่นด้าย 4 โรงงาน อำเภอวังทองหลาง 252 โรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 17,698 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด
  ที่อยู่ :  142 ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  รายละเอียด :  ผลิตด้ายหลอดเย็บผ้า (เครื่องปั่นด้าย จำนวน 12,096 แกน)
  หมวดหมู่ :  วังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  5300511
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :