บริษัท เอสซี วาโด จำกัด

ชิ้นส่วนยานยนต์ 38 โรงงาน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 21 โรงงาน อำเภอศรีราชา 900 โรงงาน จังหวัดชลบุรี 3,802 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
  ที่อยู่ :  362-363 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หมู่ที่ 6 ยุทธศาสตร์ 331 กม.91-62 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230
  รายละเอียด :  ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ , ชิ้นส่วนยานยนต์
  หมวดหมู่ :  ศรีราชา  ชลบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  038-345888
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :