บริษัท เพียวริตี้ พลาสติก จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทเครื่องมือ 1 โรงงาน เครื่องเรือน 379 โรงงาน เครื่องใช้ 341 โรงงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า 128 โรงงาน อำเภอศรีราชา 900 โรงงาน จังหวัดชลบุรี 3,802 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท เพียวริตี้ พลาสติก จำกัด
  ที่อยู่ :   หมู่ที่ 3 สุขาภิบาล บึง ศรีราชา ชลบุรี 20230
  รายละเอียด :  ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า
  หมวดหมู่ :  ศรีราชา  ชลบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :