บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด

ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป 1,674 โรงงาน อำเภอราษฎร์บูรณะ 778 โรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 17,698 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
  ที่อยู่ :  667-667/1-7, 660-660/1-3 หมู่ที่ 2 สุขสวัสดิ์ 30 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
  รายละเอียด :  ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
  หมวดหมู่ :  ราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-4280031
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :