รุ่งเจริญพลาสติก

กระป๋องพลาสติก 2 โรงงาน ขันน้ำ 48 โรงงาน ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก 550 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน แก้วน้ำ 13 โรงงาน อำเภอราษฎร์บูรณะ 778 โรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 17,698 โรงงาน

Thailand factory information


รุ่งเจริญพลาสติก
  ที่อยู่ :  125/13-15 หมู่ที่ 5 สุขสวัสดิ์ 35 สุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
  รายละเอียด :  ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขันน้ำ แก้วน้ำ , กระป๋องพลาสติก
  หมวดหมู่ :  ราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :