บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. พลาสเทค จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก�เช่น�ฝาขวด 1 โรงงาน อำเภอบางขุนเทียน 1,587 โรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 17,698 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. พลาสเทค จำกัด
  ที่อยู่ :  10/102 หมู่ที่ 7 วัดหัวกระบือ บางขุนเทียน ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  รายละเอียด :  ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก�เช่น�ฝาขวด
  หมวดหมู่ :  บางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :